Dubbele standaard: EU veroordeelt Israel om uitzetting BDS’er, weigert zelf haatprediker

IN NEDERLAND / Door: SAMUEL JONG / 2 mei 2019 BDS EU

Een deprimerend voorbeeld van de dubbele standaard tegen Israel. Nederland bracht de Europese Unie er deze week toe om de Amerikaanse haatprediker Steven Anderson niet tot de Schengenzone toe te laten. Tegelijkertijd veroordeelden 27 EU-lidstaten Israel voor het handhaven van haar eigen immigratiebeleid.

Op 1 mei maakte staatssecretaris Mark Harbers bekend dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson niet tot de Schengenzone zal worden toegelaten. Anderson had een bezoek aan Nederland gepland. Hierover ontstond commotie, omdat Anderson zich met grote regelmaat haatdragend uitlaat. Zo vindt hij dat homoseksuelen de doodstraf verdienen en ontkent hij het bestaan van gaskamers tijdens de Holocaust. CIDI riep de staatssecretaris op Anderson niet toe te laten. En zo geschiedde: staatssecretaris Harbers pleitte er in Europees verband met succes voor om Anderson de toegang tot de Schengenzone te ontzeggen.

Een prima uitkomst, zou je zeggen: niets aan de hand. Maar in dit licht is het toch bijzonder dat 27 EU-lidstaten een dag vóór dit besluit Israel in de Verenigde Naties veroordeelden voor het naleven van het eigen immigratiebeleid. Israel heeft namelijk besloten de BDS-activist Omar Shakir, die net als Steven Anderson de Amerikaanse nationaliteit heeft, uit te zetten. De Israelische wet verbiedt de toegang tot het land aan individuen die “willens en wetens publiekelijk oproepen tot een boycot van Israel.” Shakir houdt zich volgens de Israelische overheid “actief en consistent” bezig met het promoten van een dergelijke boycot. Daarom wordt zijn werkvergunning ingetrokken. Shakir, die zich momenteel namens een ngo met het Israelisch-Arabische conflict bezig houdt, gaat nu in hoger beroep tegen het besluit.

EU-statement tegen Israel

In VN-verband stelde Finland namens 27 EU-listaten, waaronder Nederland, dat “in het huidige politieke landschap zij die de kloof tussen Israeli’s en Palestijnen willen overbruggen worden ondermijnd.” De landen roepen Israel op om Shakir zijn “mensenrechtenwerk” te laten voortzetten.

Maar BDS-activisme overbrugt de kloof tussen Israeli’s en Palestijnen niet. En ngo’s die er een overduidelijk anti-Israelische agenda op nahouden en in het westen Israel buitenproportioneel bekritiseren, brengen vrede niet dichterbij. Het feit dat Shakir moeiteloos de overstap van BDS-activist aan de universiteit naar het ngo-wereldje maakte, spreekt boekdelen over de opvattingen over Israel die in dat circuit gangbaar zijn.

De Hongaarse regering, die vaak wordt verketterd wegens vermeend antisemitisme, voorkwam dat dit standpunt als gezamenlijke EU-positie werd gepresenteerd. Niettemin is het teleurstellend dat de andere 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland, het Israelische besluit om haar immigratiebeleid te handhaven niet respecteren. Dit terwijl de EU zelf ook weleens de afweging maakt om individuen op bepaalde gronden de toegang te ontzeggen. Dat blijkt maar weer uit de casus-Anderson.