Duitsland neemt maatregelen tegen antisemitisme en rechts-extremisme

Enkele weken na de aanslag bij een synagoge in het Duitse Halle, heeft het kabinet van bondskanselier Angela Merkel een pakket aan maatregelen bekendgemaakt om antisemitisme en rechts-extremisme te bestrijden. 

Het gaat onder andere om het aanscherpen van wapenwetten, het intensiveren van de vervolging van online haat en meer financiële steun voor projecten ter bestrijding van antisemitisme en rechts-extremisme. Het hoofd van de Centrale Raad van Joden in Duitsland verwelkomt de maatregelen. “Het is hoog tijd dat actie wordt ondernomen”, aldus Josef Schuster.

Op 9 oktober – op Jom Kipoer – probeerde een rechts-extremist met vuurwapens en explosieven in een synagoge in het Duitse Halle te komen. De terrorist wist echter geen toegang tot het Joodse gebedshuis te krijgen, waarop hij op straat een vrouw en in een dönerzaak een man doodschoot. De schutter zond de aanslag live uit op internet.

De Duitse regering is voornemens meer politie- en inlichtingenagenten in te gaan zetten om extreemrechts terrorisme aan te pakken. Het is de bedoeling dat binnen vier jaar de autoriteiten dezelfde capaciteiten en mankracht hiervoor hebben als het geval is inzake de aanpak van islamitisch extremisme.

“De verschrikkelijke aanslag op de Joodse gemeenschap in Halle laat zien waar het voort laten woekeren van online haat toe kan leiden”,  aldus minister van Justitie Christine Lambrecht tijdens de bekendmaking van de nieuwe maatregelen. “We zullen extreemrechts terrorisme en antisemitisme bestrijden met alle macht van de wet”. Haar collega op Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft aangekondigd wetgeving voor sociale mediaplatforms aan te scherpen. Zo worden ze verplicht gesteld om haatspraak bij politie te melden en worden eisen voor het verplicht verwijderen van illegale content uitgebreid.

In Duitsland is al sprake van een boetewet. Sociale mediaplatforms worden geacht binnen 24 uur na melding content waarin haatspraak voorkomt te verwijderen, anders kunnen ze een geldboete ontvangen. 

In Nederland nam de Tweede Kamer in 2017 op initiatief van Gert-Jan Segers (CU) en Chris van Dam (CDA) een motie aan die het Kabinet oproept onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een vergelijkbaar model in Nederland. Toenmalige ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken Stef Blok en Ronald Plasterk lieten daarop weten een dergelijke boetewet in Nederland niet wenselijk te achten.