Lesbrief: Wat is Joods zijn?

De meeste leerlingen zullen een man met een hoed, een baard en pijpenkrullen wel herkennen als (orthodox) joods. Maar vaak reikt hun kennis over Joden en het jodendom niet heel veel verder. In deze lessen maken leerlingen kennis met aspecten van het jodendom en de Joodse identiteit. Ze leren dat Joden meer zijn dan slachtoffers van de Holocaust. Ze zijn gewone Nederlanders en wereldburgers, die een bijdrage leveren en geleverd hebben aan de maatschappij. Op deze pagina treft u de handleiding, de digitale en de printversie van een les over ‘Joods zijn’. De les is in te zetten bij geschiedenis, mens & maatschappij, maatschappijleer en burgerschap en duren zo’n 45 minuten. 

Een andere lesbrief gaat over de vraag ‘wat is antisemitisme?’. Klik daarvoor hier. De lessen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gegeven, maar vullen elkaar wel mooi aan.

Lesbrief: Wat is Joods zijn?

Docentenhandleiding voor lesbrief Wat is Joods zijn?

Werkbladen voor lesbrief Wat is Joods zijn? (om te printen)

Werkbladen voor lesbrief Wat is Joods zijn? (digitaal)

Powerpoint presentatie voor lesbrief Wat is Joods zijn? (opent download)