Egypte pakt 225 smokkeltunnels aan

Egypte heeft de campagne tegen smokkeltunnels naar Gaza geïntensiveerd. Er worden tunnels onder water gezet.

Egyptische veiligheidstroepen in de Sinai hebben 225 actieve smokkeltunnels opgespoord, maakte woordvoerder Ahmed Mohammed Alivan het Egyptische leger zondag 17 februari bekend. De smokkel van wapens, raketten, mensen en goederen is een lucratieve business in Gaza.

Tunnels moeilijk te ontdekken
Kolonel Ali sprak met het Palestijnse persbureau Ma’an over de smokkeltunnels en legde uit dat de tunnels meerdere uitgangen hebben. Sommige komen uit in Egyptische huizen langs de grens “wat het moeilijker maakt om ze te ontdekken”. Volgens de kolonel zouden er minimaal 500 actieve smokkeltunnels zijn.

Egypte heeft sinds de gewelddadige aanval op een Egyptische grenspost langs de grens met de Gazastrook in augustus 2012, waarbij 16 Egyptische soldaten werden vermoord, een militaire campagne gelanceerd in de Sinai woestijn. Ten eerste om de smokkeltunnels naar Gaza te sluiten en ten tweede om de toestroom van militanten van radicalen in te dammen.

Minder actieve smokkeltunnels
Een eigenaar van een smokkeltunnel zei tegen Ma‘an dat er sinds de Egyptische campagne 150 tot 200 tunnels zijn gesloten en dat er in 2010, de hoogtijdagen van de smokkeltunnels, naar schatting 2500 tot 3000 tunnels onder het woestijnhek naar Gaza kronkelden. De aanwezige journalisten werden door het Egyptische leger meegenomen naar een smokkeltunnel die werd afgesloten door middel van de tunnel onder water te zetten, sinds vorige week wordt deze tactiek steeds vaker gebruikt.

Klachten
Gaza klaagt nu dat de economie wordt geschaad door het sluiten van de tunnels; er zouden zeker tienduizend Gazanen werken in de ‘tunnelbusiness’ en 30 procent van de goederen die Gaza binnenkomen zouden via tunnels moeten komen ‘door de Israelische blokkade’. Die blokkade geldt echter vooral wapentuig.

Het smokkeltunnelnetwerk werd ontwikkeld als een belangrijke alternatieve bron voor de leverantie van goederen maar ook wapens voor islamitische groeperingen in de Gazastrook. Na de gewelddadige factieoorlog in 2007 tussen Hamas en Fatach en de toename van raketvuur op Israel stelde Israel een blokkade in op goederen die kunnen worden gebruikt voor de fabricage van wapens en terroristische infrastructuur. Denk hierbij aan opvallend grote hoeveelheden kunstmest: dit is geschikt om het land te bewerken maar ook een belangrijk ingrediënt voor de fabricage van explosief materiaal. De regels over wat daaronder valt, zijn sindsdien versoepeld. Vanaf het begin zijn humanitaire goederen ongehinderd doorgelaten.

Ook Egypte heeft sindsdien de officiële grensovergang bij Rafah meerdere malen gesloten of beperkingen gelegd op de doorgang. Een strengere controle door Egypte op de aanvoer van raketten en dergelijk wapentuig was onderdeel van de laatste wapenstilstand tussen Hamas en Israel, die is bemiddeld door Egypte.

Lees ook:
Wat wordt toegelaten tot de Gazastrook vanuit Israel: COGAT
CIDI publicaties:
Trammelant langs de Egyptische grens (6 augustus 2012)
Egypte pakt terroristen in Sinai aan (10 augustus 2012)