El Fatach en Israels vernietiging

Eén van de eisen die premier Netanjahoe aan de Palestijnse Autoriteit stelt, voordat hij bereid is de volgende stap in het vredesproces te zetten, is een bewijs dat de PLO werkelijk zijn Handvest gewijzigd heeft. Verschillende malen heeft Jasser Arafat beweerd dat het Handvest, dat uitgaat van de vernietiging van Israel, overeenkomstig de beloften in de Oslo-akkoorden is herroepen. Dit zou tweeënhalf jaar geleden gebeurd zijn, toen in Gaza een bijeenkomst van de Palestijnse Nationale Raad plaatsvond. Dit is het enige lichaam dat gemachtigd is het document te wijzigen.

door Ronny Naftaniel

Hoewel indertijd vrijwel iedereen, inclusief de Israelische regering en ook CIDI, ervan uitging dat het Handvest herroepen was, lijkt de wens de vader van de gedachte te zijn geweest. Nog nooit heeft Arafat een officieel stuk kunnen produceren, waaruit blijkt hoe het PLO-Handvest er thans uitziet. Enkele maanden geleden gaf hij aan president Clinton een briefje met daarin de nummers van de artikelen die gewijzigd zouden zijn. Behalve de Amerikaanse president en zijn adviseurs heeft niemand het stuk gezien.

Het wantrouwen over deze kwestie is recentelijk zeer versterkt door El Fatach. Dit is de grootste organisatie binnen de PLO en Jasser Arafat en de meeste van zijn ministers zijn daaruit afkomstig. De bekende politici als Aboe Allah en Saeb Erekat behoren tot El Fatach. De organisatie heeft op haar internetsite (www.fateh.org) haar eigen Handvest gepubliceerd. De inhoud is verbijsterend. Het is nog precies dezelfde tekst als die El Fatach tijdens zijn tiendaagse congres in mei 1970 te Damascus heeft aanvaard. Het is alsof er nooit Oslo-akkoorden of vredesonderhandelingen zijn geweest. Artikel 12 noemt als doelstelling van El Fatach "de volledige bevrijding van Palestina en de vernietiging van het Zionistische economische, politieke, militaire en culturele bestaan." Artikel 19 lijkt sterk op artikel 15 van het PLO-Handvest en stelt: "gewapende strijd is een strategie en geen taktiek en de gewapende revolutie van het Palestijns-Arabische volk is een beslissende factor in de bevrijdingsstrijd en de uitroeiing van het Zionistische bestaan. Deze strijd zal niet ophouden tenzij de Zionistische staat is vernietigd en Palestina volledig is bevrijd".

Hoewel het Handvest van El Fatach al oud is, heeft het kennelijk niets aan betekenis ingeboet. Nergens op de internetsite staat dat het document verouderd of, in de woorden van Arafat, "caduque" is. Als het niet meer van kracht zou zijn, had het niet gepubliceerd behoeven te worden, of had El Fatach er een toelichting bij kunnen zetten dat dergelijke haatdragende taal thans niet meer geuit wordt. Nu dit niet gebeurd is, heeft premier Netanjahoe publicitair een sterk argument in handen om te wachten met de Israelische terugtrekking uit 13,1% van de Westelijke Jordaanoever en heeft het Palestijnse leiderschap heel veel uit te leggen.