“Eliminaties terroristen-leiders legitieme oorlogshandeling”

Landsadvocaat Nitzan: “Eliminaties terroristen-leiders legitieme oorlogshandeling”

Het door de Israelische strijdkrachten doden van Palestijnse terroristen is legaal onder het oorlogsrecht zoals dat is neergelegd in internationale wetgeving. Dat betoogde de Israelische landsadvocaat Shai Nitzan op 12 februari tegenover het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Nitzan reageerde op een verzoekschrift van dr Siham Thabet, weduwe van dr. Thabet Thabet, een leider van Arafats Fatah-beweging die op 31 januari 2000 door Israelische troepen werd geëlimineerd. In het verzoekschrift eist de weduwe stopzetting van “Israels sluipmoord-politiek”.

Volgens de Israelische regering dient het Hof Thabets verzoekschrift van de hand te wijzen “omdat de kwestie in juridisch opzicht in het geheel niet ontvankelijk is”. Wat dr. Siham Thabet in wezen vraagt is, aldus Nitzan, dat het Hof intervenieert in een militair-operationele besluit – een kwestie waarvan het zonneklaar is dat die buiten haar werkgebied valt. Thabets verzoekschrift staat volgens Nitzan gelijk met een verzoekschrift, waarin wordt gevraagd dat Israelische tanks niet op Palestijnse sluipschutters mogen terugschieten, of dat de [Israelische] regering de luchtmacht geen toestemming mag geven om Palestijnse doelen te bombarderen.

De eliminaties zijn geen “buiten-wettelijke”, zoals in het verzoekschrift wordt beweerd, maar legitieme oorlogshandelingen, die tot doel hebben nog meer terroristische aanvallen te voorkomen.

In zijn betoog verwees Nitzan naar een ter zake dienende juridische stellingname van de Procureur-generaal, Eljakim Rubinstein, gericht aan het Meretz-Knessetlid Zahava Gal-On.

“De oorlogswetten, welke onderdeel vormen van het internationaal recht, staan gedurende oorlogssituaties toe dat letsel wordt toegebracht aan iemand die positief is geïdentificeerd als een persoon die bezig is een met het uitvoeren van dodelijke aanvallen tegen Israelische doelen. Deze personen zijn vijanden die tegen Israel strijden, met alles wat dat impliceert, terwijl ze dodelijke terreuraanslagen uitvoeren en voornemens zijn nog meer aanslagen te plegen – dat alles zonder tegenmaatregelen van de Palestijnse Autoriteit.”

Volgens Nitzan worden eliminaties uitsluitend in exceptionele gevallen uitgevoerd, als de veiligheidsdiensten van oordeel zijn dat er geen alternatief is om mensenlevens te redden.

In de afgelopen maanden werden enkele tientallen terroristen en op andere manieren direct voor aanslagen verantwoordelijke Palestijnen door Israel geëlimineerd. Het betrof zowel medewerkers van Arafat en diens veiligheidschefs Jibril Rajoub en Mohammed Dahlan als leden van Hamas en de Islamitische Jihad. In enkele gevallen werd daarbij gebruik gemaakt van Apache gevechtshelikopters. De laatst bekende eliminatie is die van de Hamasterrorist Mahmoud Madani, die verantwoordelijk wordt geacht voor twee dodelijke bomaanslagen. Madani werd op 19 februari bij het verlaten van een moskee van grote afstand door een Israelische scherpschutter doodgeschoten.