Ethiopische gemeenschap in Israel ontbeert goed onderwijs

IN ANDER NIEUWS / Door: WEBMASTER / 27 sep 2000 CIDI EDUCATIE ISRAEL ONDERWIJS

Het gaat niet goed met de Ethiopisch-Joodse gemeenschap in Israel. Namens de Israelische Associatie voor Ethiopische Joden (IAEJ) waren Menberu Shimon (25) en Daniel Alemshet (23) in Nederland om aandacht voor deze groep immigranten te vragen. Zij bezochten o.a. het CIDI.

Beiden emigreerden op zeer jonge leeftijd en zonder ouders in de nasleep van operatie Mozes (1984) in de jaren ’80 naar Israel, haalden er hun HBO-diploma en doorliepen de militaire dienst. De IAEJ spant zich in om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van de circa 75.000 Ethiopische immigranten in Israel. Shimon en Alemshet maken zich grote zorgen over de toekomst van deze specifieke groep.

Opleiding

Naar schatting 60 procent van de Ethiopische kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar gaat naar de kleuterschool – bij andere Israelische kinderen ligt dat percentage op 90. Van de Ethiopische middelbare scholieren behaalt 20 procent het einddiploma; van de ‘anderen’ slaagt doorgaans 40 procent. Het aantal uitvallers schommelt rondom de 20 procent. Het percentage jeugdcriminaliteit is hoog, vertellen zij. Hoewel de Ethiopische Joden slechts 1,5 procent van de totale Israelische bevolking uitmaken, behoort 9 procent van de bewoners van correctionele inrichtingen tot deze bevolkingsgroep. Dit is opvallend omdat jeugdcriminaliteit onder de Joodse gemeenschap in Ethiopië onbekend was.

Projecten

Met goede projecten is echter veel te bereiken, zeggen Shimon en Alemshet. Inspanningen van diverse organisaties, waaronder de IAEJ, hebben er voor gezorgd dat op dit moment zo’n 850 Ethiopiërs een voorbereidend programma volgen om door te kunnen stromen naar vormen van hoger onderwijs, een stijging van 400 procent ten opzichte van 1994. Op dit moment studeren al 1.600 Ethiopiërs aan universiteiten en HBO-opleidingen in Israel, eveneens een stijging van 400 procent in vergelijking met 1994. De IAEJ is nu bezig fondsen te werven voor de aanstelling van 15 extra Ethiopische vertrouwensmensen en 20 jeugd-raadslieden en lobbyt bij de regering voor een extra budget van 10 miljoen sjekel voor maatregelen die moeten voorkomen dat scholieren voortijdig de studie eraan geven. Heel belangrijk is het om ouders meer te betrekken bij het onderwijs en om hun zelfrespect te herstellen, dat tijdens het proces van aliyah een flinke knauw heeft gekregen.

Werkgelegenheid

Van de Ethiopische gezinnen heeft 62 procent geen broodwinning. Meer dan 72 procent van de Ethiopische kinderen groeit op in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Van de Ethiopische immigranten is 77 procent werkloos; wie ouder is dan 40 jaar komt praktisch niet meer aan de slag. Het opzetten van specifiek op deze groep immigranten gerichte cursussen behoort tot de IAEJ-speerpunten, evenals een campagne om werkgevers aan te sporen Ethiopische Israeli’s in dienst te nemen.

Huisvesting

Tot slot wijzen de twee jonge IAEJ-woordvoerders op de slechte woonomstandigheden en getto-vorming – met alle problemen van dien – onder de Ethiopische immigranten. De Unie van Plaatselijke Overheden en ook burgemeesters van diverse steden zetten vraagtekens bij de regeringspolitiek om Ethiopische immgiranten te huisvesten in kleine plaatsen en ontwikkelingssteden. Er moeten, zeggen Shimon en Alemshet, voordeliger hypotheken komen en woonwijken moeten worden opgeknapt.