EU-brede rondvraag ervaringen van antisemitisme

IN ANTISEMITISME / Door: ARON VRIELER / 11 mei 2018 ANTISEMITISME EU

Het FRA, de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie, heeft een online rondvraag gelanceerd om ervaren antisemitisme in kaart te brengen onder personen die zich als Joods identificeren. Het is de grootste rondvraag onder Joodse EU-burgers en kan daarmee tot waardevolle inzichten in het onderwerp leiden. CIDI raadt daarom allen die zich, op wat voor manier ook, als Joods identificeren, aan om de enquête in te vullen.

Het gaat om een vervolgonderzoek op een vergelijkbare rondvraag in 2012. Deze liet zien dat er een algemene trend bestond in 8 EU landen waarbij antisemitisme als een steeds groter wordend probleem werd ervaren.

Nederland was destijds niet een van de vergelijklanden. Het huidige onderzoek is uitgebreid naar 13 landen, waaronder dus Nederland. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 30 minuten en geeft de gelegenheid zowel gesloten als open vragen te beantwoorden. Responses zijn geheel vertrouwelijk en worden in een vergelijkend onderzoek verwerkt door het FRA. Hiermee is het een goede kans om ervaringen en beleidsrelevante informatie aan te geven.

Ook geeft de rondvraag een beter inzicht in de meldingsbereidheid n.a.v. antisemitische incidenten. Vaak hebben landen verschillende meldpunten voor antisemitisme, maar is het totaal aantal antisemitische incidenten lastig in te schatten omdat niet ieder incident wordt gemeld. De rondvraag van het FRA kan leiden tot betere schattingen, en daarmee tot beter beleid om antisemitisme tegen te gaan.