EU-steun aan Palestijnen schendt internationaal recht

IN ISRAEL / Door: JOS HUMMELEN / 14 apr 2022

De Europese Unie (EU) blijft illegale Palestijnse bouw subsidiëren. Dit noemt Rob Roos van JA21 een “flagrante schending van de Oslo Akkoorden en dus van het internationaal recht.” Naar aanleiding van een uitgebreid rapport van HonestReporting heeft Rob Roos van JA21 vragen gesteld in het Europese Parlement. “De EU kan niet tegelijkertijd Israel veroordelen en zelf, met Nederlands belastinggeld, regels overtreden,” aldus Roos. 

Bron: Brusselse Nieuwe

Een sterke berisping van het Europese beleid inzake de Westbank komt vanuit het Israelische Ministerie van Inlichtingen en is vertaald naar het Engels door HonestReporting. Dit rapport schetst hoe Brussel de illegale overname van gebieden door de Palestijnse Autoriteit (PA) financiert. Deze gebieden staan volgens internationaal recht onder Israelisch gezag.

De Palestijnse campagne voor Gebied C
Het document beschrijft hoe buitenlandse regeringen honderden miljoenen euro’s hebben gesluisd naar Palestijnse projecten in Gebied C van de Westelijke Jordaanoever in strijd met de relevante internationale wetgeving en toepasselijke overeenkomsten, namelijk de Oslo-akkoorden die de huidige status van het territorium bepalen.

Het rapport concludeert dat de PA en haar Europese facilitators door Israel te omzeilen de vooruitzichten op vrede hebben geschaad, terwijl ze tegelijkertijd het leven van Israeli’s en Palestijnen in gevaar brengen.

Volgens het rapport met de titel ‘De Palestijnse campagne voor gebied C – vormgeven van een veiligheidsrealiteit ter plaatse, beschrijving en implicaties’, leidt de regering in Ramallah een doelbewuste, gezamenlijke inspanning om de hele Westelijke Jordaanoever onder Palestijnse jurisdictie te brengen. Daartoe hebben de Palestijnen EU-fondsen gebruikt om duizenden illegale werken te bouwen en tientallen vierkante kilometers landbouwgrond in bezit te nemen.

De vragen
Daarom stelt Roos de vraag: “op basis van de Oslo-akkoorden, die deel uitmaken van het internationaal recht, is Israel als enige autoriteit bevoegd in Gebied C van de Westelijke Jordaanoever. Deelt de Hoge Vertegenwoordiger het oordeel dat het handelen van de EU, zoals vastgesteld in het rapport, strijdig is met het internationaal recht? Zo nee, waarom niet? 

Benieuwd naar de blik van JA21 vanuit Brussel en Den Haag op Israel? Luister dan deze podcast

Het rapport stelt tevens dat de interventies van de EU de relatie tussen de PA en Israel schade toebrengt. Roos stelt daarom als laatste de vraag: “de afgelopen decennia heeft de EU het belang benadrukt van een “tweestatenoplossing gebaseerd op de Oslo-akkoorden en op het internationaal recht” en gewaarschuwd voor unilaterale stappen strijdig met de Oslo-akkoorden. Hoe is dit standpunt te verenigen met de in het rapport beschreven unilaterale stappen door de Palestijnse Autoriteit, financieel en diplomatie gesteund door de EU?”

Meer weten over Israel en het internationaal recht? Bekijk dan deze webinar op CIDI-tv!