EU veroordeelt goedkeuring voor uitbreiding van Israëlische nederzettingen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft deze week plannen voor de bouw van 2304 huizen voor Israëli’s in de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. De EU reageert dat haar standpunt onveranderd blijft en het alle nederzettingenactiviteiten als illegaal volgens internationaal recht beschouwt.

De nederzetting Peduel. Bron foto: Elad Raviv / Wikimedia Commons.

Deze week heeft de Civiele Administratie voor de bouw van 838 huizen in de Westoever definitieve goedkeuring gegeven. Daarnaast is voor 1466 huizen groen licht gegeven voor de beginnende planningsfase. Een groot deel van de gebouwen staan gepland voor diep in de Westelijke Jordaanoever, dus ver voorbij de grote nederzettingsblokken die net achter de Groene Lijn van 1967 liggen – 77% van de goedgekeurde huizen ligt achter de veiligheidsbarrière. Daarnaast zijn drie buitenposten met terugwerkende kracht door de Administratie gelegaliseerd. 

Naar aanleiding van de bekendmaking van de goedkeuring, heeft De Europese Dienst voor Extern Optreden een statement gepubliceerd. Hierin laat de EU weten dat haar standpunt niet gewijzigd is. “De positie van de Europese Unie ten aanzien van het Israëlische nederzettingenbeleid in de bezette Palestijnse gebieden is helder en blijft onveranderd: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal volgens internationaal recht en tasten de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten voor een duurzame vrede aan”.

Goedkeuring Palestijnse huizen in C-gebied
Vorige week gaf het Israëlische veiligheidskabinet groen licht voor de bouw van meer dan 700 woningen voor Palestijnen in C-gebied in de Westelijke Jordaanoever. Zone C valt zoals afgesproken in de Oslo-akkoorden onder volledige verantwoordelijkheid van Israël tot nieuwe afspraken zijn gemaakt. 

In het statement wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de goedkeuring voor de bouw van deze huizen voor Palestijnen in C-gebied te adresseren. De EU geeft in het persbericht echter niet aan dit besluit goed of af te keuren. In plaats daarvan wordt benadrukt dat vrijwel alle ingediende verzoeken voor bouwvergunningen voor Palestijnse ontwikkeling afgewezen worden.

De EU subsidieert diverse projecten ten behoeve van de Palestijnse bevolking in de C-gebieden. Deze worden regelmatig door de Israëlische autoriteiten geconfisqueerd of gesloopt – ze zouden zonder vergunning zijn gebouwd. De subsidieverstrekkers – de EU en EU-lidstaten – stellen echter dat Israël deze vergunningen vrijwel nooit verstrekt. 

Het niet verstrekken van vergunningen en de daarop illegaal gebouwde projecten die vervolgens weer gesloopt worden, leidt tot wrevel bij alle partijen. Zo werden vorig jaar door Nederland gefinancierde watertanks gesloopt en weigerde Israël in te gaan op een verzoek tot schadevergoeding. 

De EU herhaalt in het statement dat het van de Israëlische autoriteiten verwacht “alle verplichtingen als bezettende macht volledig te vervullen”. Israël wordt opgeroepen zijn “beleid van het bouwen en uitbreiden van nederzettingen stop te zetten”. Daarnaast moet Israël stoppen met zowel het “aanwijzen van land voor exclusief Israëlisch gebruik als het weigeren van Palestijnse ontwikkeling”.

Tweestatenoplossing
De EU “blijft doorgaan met het steunen van een hervatting van een betekenisvol proces richting een onderhandelde tweestatenoplossing”, aldus het persbericht. De tweestatenoplossing is “de enige realistische en levensvatbare manier  om de legitieme aspiraties van beide partijen te vervullen”.

De laatste keer dat de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas elkaar aan de onderhandelingstafel ontmoetten, was in 2013 onder auspiciën van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Nadat dit faalde gaf de toenmalige Amerikaanse administratie aan de EU de kans om een leidende rol in het vredesproces te nemen. De Europeanen wisten de twee partijen echter geen enkele keer samen aan tafel te krijgen. Een Frans initiatief om een vredesovereenkomst te schrijven zonder aanwezigen van Israel of de Palestijnen, liep ook op niks uit.