Europees Parlement bekritiseert Israel

Vrijwel alle fracties in het Europees Parlement vragen in een resolutie de vorming van een permanent veiligheidscomit‚, bestaande uit de Verenigde Staten en de Europese Unie, "voor gezamenlijk crisisbeheer" in het Midden-Oosten. Het idee is al eerder voorgelegd aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright. Middels de resolutie worden Israel, de Palestijnse Autoriteit en alle andere betrokken partijen dringend uitgenodigd "positief te reageren op dit voorstel".

De ondertekenaars van de resolutie verklaren zich diep geschokt door de Hamas-terreur in Israel en de strijd in Zuid-Libanon. Zij leveren vooral hevige kritiek op de Israelische regering wegens het "opschorten van de Oslo Akkoorden" en de bouwactiviteiten in Oost-Jeruzalem en de nederzettingen. "Het vredesproces kan alleen vooruitgang boeken, indien zowel de Palestijnse Autoriteit als Israel zich nauwgezet houden aan de beginselen en overeenkomsten waartoe zij zich hebben verplicht." Het EP lijkt evenwel vooral Israel verantwoordelijk te stellen voor de huidige spanningen.

De resolutie in het Europarlement werd met overgrote meerderheid aangenomen. Tot de tegenstemmers behoorde de SGP-RPF-GPV-f ractie.

Enkele dagen eerder gaf minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking de Europese Unie een hevige veeg uit de pan. Nadat Israel de betalingen aan de Palestijnen had opgeschort, vroeg de Palestijnse Autoriteit de EU om overbruggende leningen. De EU weigerde, "naar mijn indruk op grond van onjuiste argumenten", aldus Pronk. Hij was in Jeruzalem wegens een vrouwencongres over "het bevorderen van het vredesproces", dat door zijn departement werd georganiseerd en betaald.