Europese R&D subsidie naar Israelische bedrijven

In maart van dit jaar werd Israel toegelaten tot het vijfde Europese Kader Programma voor Onderzoek en Ontwikkeling. Voor dit lidmaatschap betaalt Israel 80 miljoen gulden, verhoudingsgewijs evenveel als EU-landen. In ruil daarvoor kunnen leden aanspraak maken op een subsidiepot van 33 miljard gulden.

Inmiddels hebben belangrijke Israelische high-tech bedrijven, zoals de Israelische Luchtvaart Industie, Tadiran en Optibase, de eerste Europese subsidietoezeggingen verkregen. Dat wil nog niet zeggen dat de aanvragers ook inderdaad de volledige, aangevraagde subsidie krijgen toegewezen. Daarover moeten nog diverse commissies beslissen. Een subsidie kan variëren van een paar honderdduizend dollar tot enkele miljoenen dollars.

De Israelische coördinator van de subsidieaanvragen, ISERD, zegt dat van de 600 subsidieaanvragen er 145 in behandeling zijn genomen. Tadiran krijgt de subsidie voor onderzoek naar de recycling van lithiumbatterijen.
Het lidmaatschap van dit Europese R&D-programma is voor Israel van belang. Via dit kanaal hebben Israelische bedrijven volledig toegang tot de Europese markt. Omdat Europa voor Israel een steeds belangrijker handelspartner aan het worden is hebben Israelische bedrijven behoefte aan nauwere en frequentere samenwerking met Europese bedrijven. Een subsidie uit dit Europese Kader Progamma wordt nl. alleen verleend indien het onderzoek een project is van een aantal Europese lidstaten tezamen. Israel wordt in dit verband als volwaardig lidstaat beschouwd.