Europese verkiezingen op 23 mei: Hoe stemden de partijen?

IN NEDERLAND / Door: SAMUEL JONG / 22 mei 2019 EU VERKIEZINGEN

Op donderdag 23 mei vinden in Nederland de Europese Parlementsverkiezingen plaats. CIDI analyseert de partijstandpunten op twee thema’s: de antisemitismedefinitie en de erkenning van een Palestijnse staat.


CIDI heeft de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen onderzocht op Joodse en Israelische thema’s. Maar die worden door de meeste partijen niet of nauwelijks genoemd. Daar is in principe niets op tegen: er valt zelfs wel iets voor te zeggen dat juist buitenproportionele aandacht voor het Arabisch-Israelisch conflict een probleem is. Bovendien hanteren de meeste partijen in Brussel ongeveer dezelfde lijn als in Den Haag, dus verrassingen qua stemgedrag liggen niet in de lijn der verwachtingen.
Gezien het gebrek aan nieuwe informatie rondom partijstandpunten op Joodse thema’s hebben wij ervoor gekozen om in de aanloop naar de EP-verkiezingen nu eens terug te blikken op het stemgedrag van de deelnemende partijen. In de EU hebben niet veel stemmingen over Joodse en Israelische thema’s plaatsgevonden. Daarom licht CIDI hier slechts twee stemmingen uit: een op het gebied van antisemitisme, een op het gebied van Israel.

De stemmingen

De antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) biedt handvatten om antisemitisme beter te herkennen. CIDI en de European Jewish Coalition hechten veel waarde aan het gebruik ervan: de definitie helpt ons antisemitisme als zodanig te herkennen en vervolgens te bestrijden.
CIDI is tegenstander van het voorbarig erkennen van een Palestijnse staat: deze erkenning kan alleen het sluitstuk zijn van succesvolle onderhandelingen tussen Israel en het Palestijns leiderschap, waarbij een duurzame vrede met veilige grenzen voor Israel kan worden gewaarborgd. Momenteel is dat niet het geval. Erkenning is daarom prematuur en dus onwenselijk. Niettemin wordt regelmatig geopperd deze stap toch te zetten. Op 17 december 2014, in de huidige termijn van het Europees Parlement, vond een stemming plaats over deze erkenning door de Europese Unie.

IHRA: Partijen met een V stemden op 27 november 2018 in de Tweede Kamer voor het gebruik van de IHRA-definitie van antisemitisme. Partijen met een T stemden in de Tweede Kamer tegen het gebruik van de IHRA-definitie van antisemitisme. CIDI is voorstander van het gebruik van de IHRA-definitie.

Erkenning Palestina: Partijen met een T stemden op 17 december 2014 in het Europees Parlement tegen de erkenning van een Palestijnse staat door de Europese Unie. Partijen met een V stemden in het Europees Parlement voor de erkenning van een Palestijnse staat door de Europese Unie. CIDI is in dit stadium tegenstander van de erkenning van een Palestijnse staat door de Europese Unie.

Blauw geeft aan dat de partij de stem uitbracht die CIDI als positief ziet: tegen erkenning Palestina en/of voor gebruik IHRA-definitie. Rood geeft aan dat een partij de stem uitbracht die CIDI als negatief ziet: voor erkenning Palestina en/of tegen gebruik IHRA-definitie.

Analyse per positie

Van de partijen die ten tijde van de stemming over de erkenning van een Palestijnse staat nog geen zitting het Europees Parlement hadden (te weten 50Plus, DENK en Forum voor Democratie), hebben wij het standpunt gehanteerd dat deze partijen in de Tweede Kamer hebben uitgedragen.

Op basis van het stemgedrag komen Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie-SGP en PVV als beste uit de bus. Zij stemden voor het gebruik van de IHRA-definitie en tegen de unilaterale, voorbarige erkenning van een Palestijnse staat.

D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK bevinden zich op beide stemmingen aan de verkeerde kant van de streep: zij stemden tegen het gebruik van de IHRA-definitie en vóór het voorbarig erkennen van een Palestijnse staat. Inmiddels stelt de PvdA overigens voorstander van het gebruik van de definitie te zijn.

50Plus en CDA bevinden zich tussen deze twee groepen in: zij stemden weliswaar voor de adoptie van de IHRA-definitie, maar ook voor het voorbarig erkennen van een Palestijnse staat. De christendemocraten stemmen in Den Haag consequent tegen die erkenning, maar in Brussel stemde de CDA-fractie vóór.