Deadline: aanmelding journalistenreis Israel

dinsdag 22 april 2014

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) organiseert dit jaar opnieuw een studiereis naar Israel voor journalisten. Tijdens deze reis vinden er ontmoetingen en gesprekken plaats met Israelische politici van links tot rechts,  Joodse en Arabische journalisten werkzaam bij verschillende media, Nederlandse correspondenten,  Joodse en Arabische Israeli’s, en leden van minderheidsgroepen. Zo maak je kennis met de Israelische geschiedenis en cultuur, en wij zullen ook Palestijnse politici, journalisten en anderen op de Westbank bezoeken. Aan deze reis kunnen journalisten deelnemen, columnisten, en  opinieleiders.
Geïnteresseerd? Lees hieronder alle praktische gegevens.

Planning:
Aanmelding: tot en met 22 april
Selectiegesprekken (ongeveer 30 min.): Week 18
Voorbereidingsbijeenkomsten: Maandagavonden 26 mei, 2 en 9 juni
Reis: 27 juni – 6 juli
Evaluatiebijeenkomst: datum volgt

Voorwaarden:
– Je bent beschikbaar alle genoemde data
– Eigen bijdrage: € 500, te voldoen voor de reis plaatsvindt
– Deelname aan alle voorbereidende bijeenkomsten, programmaonderdelen tijdens de reis en de evaluatiebijeenkomst (datum wordt later bekend gemaakt)
– Elke deelnemer maakt één mediaproductie die CIDI kan gebruiken voor een van zijn internetsites.

Aanmelden:
Er kunnen ongeveer 20 journalisten mee met deze reis. Plaatsen worden toegewezen op basis van motivatie, ervaring, en diversiteit van de groep.
Je aanmelding dient vergezeld te worden van:
1) Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom we jou mee moeten nemen
2) Je cv, inclusief je contactgegevens (adres, mobiele telefoonnummer, e-mailadres)
3) Twee relevante mediaproducties van jouw hand
4) Contactgegevens van een referent die jou kan aanbevelen

Aanmeldingen graag onder vermelding van: aanmelding journalistenreis 2014. Vragen over de reis en de procedure kun je richten aan: Naomi Mestrum, E.: cidi@cidi.nl  Tel.nr.: 070-3646862, optie 4 of 7