Optreden Shura Lipovsky in LJG Den Haag

zondag 4 september 2016

lipovskyOp 4 september vindt in een aantal Europese steden de dag voor Joodse cultuur plaats. Ditmaal staat deze in het teken van taal. De Stichting Joods Erfgoed Den Haag doet mee en nodigt u hierbij uit voor een bijzonder concert van zangeres Shura Lipovsky met haar ensemble Novaya Shira, met als motto: Liefde in alle talen.

Het concert vindt plaats op 4 september om 16.00 uur in de Glazen Zaal van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag, Prinsessegracht 26. De toegang gratis; u dient zich wel aan te melden bij: joodserfgoeddenhaag@gmail.com .

Het Joods Cultureel erfgoed bestaat uit vele minderheidsculturen. De Sefardische (Spaans-Joodse), de Ashkenazische en Jiddische cultuur, hebben een grote rijkdom voortgebracht aan liederen, geïnspireerd op de leefomgevingen van de diaspora.

Ook de Hebreeuwse taal had al een mooie traditie aan liederen, zoals die uit het bijbelse Hooglied, later aangevuld door een bloeiend cultureel leven in Israel.

Shura Lipovsky zal met haar ensemble Novaya Shira (Nieuw Jiddisch lied) de Jiddische, Hebreeuwse en Sefardische traditie met liefdesliederen bezingen. U bent van harte uitgenodigd.