Seminar Yad Vashem: Lesgeven over WOII en de Holocaust

Het seminar
Je kunt je weer opgeven voor het seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Het seminar (Nederlands- en Engelstalig) wordt gegeven van 28 december 2018 tot 6 januari 2019 aan de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Deze studiereis wordt georganiseerd door het CIDI voor docenten middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp.

Wat ga je doen
Het doel van dit seminar is uitwisseling van ideeën en ervaringen, verdieping van historische kennis, en vertrouwd raken met nieuwe leermiddelen en methodes. Je verkent het museum, volgt colleges en vooral: je gaat actief samen aan de slag in workshops, waarbij je gebruik maakt van het lesmateriaal van Yad Vashem en voortbouwt op het unieke materiaal van het Holocaustmuseum.
Uitgangspunt hierbij is de Nederlandse context. De groep heeft binnen Yad Vashem een Nederlandse begeleider, die goed thuis is in de situatie hier. Er is een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten, waarbij aandacht is voor de rollen van slachtoffers, daders en omstanders.
In de vrije uren is er gelegenheid Jeruzalem te verkennen en zijn er excursies, maar het programma is vol: dit is in de eerste plaats een studiereis.

Voorbereiding en afronding
Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers. Als je je opgeeft, krijg je behalve de studiereis een goede voorbereiding en handvaten waarmee je in je eigen lespraktijk met het geleerde aan de slag kan.
De reis wordt voorbereid tijdens een 1-daags seminar in Vught, dat is gepland voor zondag 18 november. Je maakt kennis met de groep en krijgt voorbereidende informatie over Joden in Nederland voor en tijdens WOII en praktische informatie over Israel en over de reis. Op het programma staan een rondleiding door Kamp Vught, met uitleg over deze herinneringsplaats en het educatief materiaal, een gastcollege en workshop over primaire bronnen.
Na het seminar in Jeruzalem is er een terugkombijeenkomst waarin we evalueren en vooral: de stap zetten naar wat je met het geleerde kan doen in je eigen lespraktijk en in de Nederlandse situatie. Je maakt kennis met Nederlandse herinneringsplaatsen en het materiaal dat je hier kan inzetten.

Wie kan er mee
Aan dit seminar kunnen 25 docenten deelnemen. Het streven is een gemengde groep samen te stellen van docenten met meer en minder ervaring, werkzaam op verschillende schooltypes en educatieve instellingen, en met verschillende achtergronden. De voorkeur gaat uit naar docenten die lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Maar ook andere die zich bezig houden met het thema Tweede Wereldoorlog en antisemitisme kunnen zich opgeven.

Het is de bedoeling dat van dit seminar een ‘olievlekwerking’ uitgaat, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het Platform Educatie WOII en Sjoa. Dit Platform is opgericht door deelnemers van de eerste seminars om in bijeenkomsten en via deze website contact te houden, samen aan projecten te werken, en ervaringen, lesmateriaal en best practices uit te wisselen.

Kosten
De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Maror. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich langere tijd met het thema bezighouden en deel willen uitmaken van het Platform Educatie WOII en Sjoa. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen: € 500,-. Daarin zijn alle kosten inbegrepen van de reis, het hotel (half pension), de lessen en lunches in de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, en excursies die deel uitmaken van het vaste programma. Facultatieve excursies, verzekeringen en losse consumpties betalen de deelnemers zelf.

Belangrijke data
Voorbereidingsbijeenkomst: zondag 18 november
Seminar : 28 december 2018 – 6 januari 2019
Terugkomdag: datum spreken wij gezamenlijk af

Geef je op vóór 7 oktober:
Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief t.a.v. Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl. Doe dit vóór 7 oktober, maar wacht niet tot het laatste moment. Elk jaar zijn er meer opgaven dan plaatsen. Er wordt gestreefd naar het samenstellen van een zo gevarieerd mogelijke groep, maar bij vergelijkbare kandidaten telt ook de inschrijfdatum mee, als teken van motivatie. Download hier het aanmeldingsformulier

Vragen?
Heb je vragen, neem dan contact op met Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl.


Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 28/12/2018 - 06/01/2019
Hele dag