Studiereis naar Auschwitz en Krakau voor Amsterdamse docenten

donderdag 30 juni 2022

In 2022 en 2023 organiseert CIDI een studiereis naar Auschwitz en Krakau voor Amsterdamse docenten in het voortgezet onderwijs en bovenbouw basisonderwijs. We bezoeken de Poolse stad Krakau op zoek naar sporen van een weggevaagde Joodse cultuur, en maken een studiebezoek aan Auschwitz. Deze studiereis wordt georganiseerd door CIDI en is bedoeld voor Amsterdamse docenten in het middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp.

Programma

In een vierdaags programma van vrijdag t/m maandag bezoeken wij het voormalige concentratiekamp van Auschwitz, met een uitgebreide studietour door het museum. Wij overnachten in Krakau, waar wij ook de oude Joodse getto Kazimierz, de fabriek van Schindler en de Remuhsynagoge bezoeken. De nadruk  van de studiereis ligt op antisemitismebestrijding en Holocausteducatie: continu wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de docenten hun indrukken en hun tijdens de excursie opgedane kennis kunnen toepassen in de klas. Tevens is er een constante koppeling naar het hedendaags antisemitisme en hoe hiermee om te gaan op scholen. Dagelijks wordt er geëvalueerd met de groep, om de verwachtingen en doelstellingen scherp te houden, maar ook om de docenten de ruimte te geven voor emoties die een dergelijke excursie kan oproepen.

Voorbereiding en afronding

Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers. De reis wordt twee maanden van tevoren voorbereid tijdens een 1-daags seminar in de voormalig Joodse Buurt in Amsterdam. Je maakt kennis met de groep en krijgt voorbereidende informatie over Joden in Amsterdam voor en tijdens WOII, en praktische informatie over de reis en het verblijf in Polen. De voorbereiding zet deelnemers vanaf het begin scherp om na te denken hoe zij de kennis en ervaringen die zij opdoen kunnen gebruiken.

Zo’n drie maanden na de studiereis is er een terugkomdag waarin we evalueren en bespreken hoe het geleerde toepasbaar is in het dagelijks werk.

Wie kan er mee?

Aan deze studiereizen kunnen 50 docenten aan Amsterdamse scholen deelnemen. Zij nemen in twee reisgroepen van 25 deel aan de studiereis. De intentie is dat van hun opgedane kennis een ‘spillover effect’ uitgaat naar hun collega’s.

Kosten

De studiereizen worden financieel mogelijk gemaakt door de restitutie van Joodse erfpachtgelden door de Gemeente Amsterdam. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen met een bedrag van € 250,-. Daarin zijn alle kosten inbegrepen van de reis: vliegticket, hotelkosten, maaltijden, activiteiten en excursies die deel uitmaken van het vaste programma. Verzekeringen en losse consumpties betalen de deelnemers zelf. Eventuele coronatests benodigd om te reizen komen ook voor eigen rekening.

Data

De studiereizen worden georganiseerd in 2022 en 2023, de exacte data zijn nog vast te stellen. Zodra meer bekend is over reisadviezen en geldende maatregelen rondom het coronavirus, zowel in Nederland als in Polen, zullen wij de exacte data inplannen.

Aanmelden:

Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden door het sturen van een korte motivatie t.a.v. Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl. Ook voor vragen kunt u op dit adres terecht of bellen naar: 070-3646862.