Studiereis naar Yad Vashem voor Amsterdamse politie, juristen en OM

donderdag 30 juni 2022

In 2022 en 2023 kunnen Amsterdamse politieagenten, opleiders op politie- en justitiegebied en juristen het seminar ‘Holocausteducatie voor politie en justitie’ volgen. Het seminar (Nederlands- en Engelstalig) wordt gegeven aan de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. CIDI organiseert twee studiereizen voor Amsterdamse politie, OM, juristen en juridische medewerkers die antisemitisme en de Holocaust beter willen leren begrijpen, om zo de Joodse gemeenschap beter van dienst te zijn.

Programma

In een seminar van een week volgen deelnemers lezingen, rondleidingen en workshops van diverse (juridische) experts hierover in de International School for Holocaust Education van Yad Vashem in Jeruzalem. Er is tijd om Jeruzalem te zelfstandig verkennen, en mogelijk voor een excursie buiten de stad. Het is essentieel dat leden van de Amsterdams-Joodse gemeenschap zich begrepen en veilig voelen wanneer zij zicht tot de politie moeten wenden bij antisemitische incidenten. Politie en juristen krijgen daarom een seminar over onderwerpen die sterk leven in de Joodse gemeenschap, waaronder antisemitisme en de Sjoa.

Voorbereiding en afronding

Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers. Voorafgaand aan de studiereis worden  handvatten geboden om de aandachtspunten waar je tijdens het seminar mee kennismaakt, effectief in te zetten in je vakgebied.

De reis wordt twee maanden voor de reis voorbereid tijdens een 1-daags seminar in Joods Amsterdam. Je maakt kennis met de groep en krijgt voorbereidende informatie over Joden in Amsterdam voor en tijdens WOII en praktische informatie over de reis en het verblijf in Israel. De voorbereiding biedt handvatten om de aandachtspunten van het seminar effectief in te zetten in verschillende vakgebieden.

Zo’n drie maanden na het seminar in Jeruzalem is er een terugkomdag waarin we evalueren en bespreken hoe het geleerde toegepast kan worden in het dagelijkse werk.

Wie kan er mee?

Aan deze seminars kunnen 50 medewerkers van het Amsterdamse Openbaar Ministerie, politieopleiders en -agenten uit Amsterdam, en Amsterdamse juristen die zich begeven op het gebied van discriminatie. Zij nemen in twee reisgroepen van 25 deel aan het seminar. De intentie is dat van hun opgedane kennis een ‘spillover effect’ uitgaat naar hun collega’s.

Kosten

De studiereizen worden financieel mogelijk gemaakt door de restitutie van Joodse erfpachtgelden door de Gemeente Amsterdam. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen met een bedrag van € 500,-. Daarin zijn alle kosten inbegrepen van de reis: vliegticket, hotelkosten (half pension), het seminar en lunches in de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, en excursies die deel uitmaken van het vaste programma. Facultatieve excursies, verzekeringen en losse consumpties betalen de deelnemers zelf. Eventuele coronatests benodigd om te reizen komen ook voor eigen rekening.

Data

De studiereizen worden georganiseerd in 2022 en 2023, de exacte data zijn nog vast te stellen. Zodra meer bekend is over reisadviezen en geldende maatregelen rondom het coronavirus, zowel in Nederland als in Israel, zullen wij de exacte data inplannen.

Aanmelden:

Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden door het sturen van een korte motivatie t.a.v. Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl. Ook voor vragen kunt u op dit adres terecht of bellen naar: 070-3646862.

 De totale studielast aan lezingen en workshops bedraagt 20 uur.