Workshop Gamification in het onderwijs

donderdag 7 juni 2018

Speciaal voor docenten.

Het thema van deze dag is gamification in het onderwijs. Geschiedenisdocent Wesley Engelhart zal een workshop geven over hoe hij spel-elementen toepast in zijn lessen om leerlingen op een innovatieve manier bij de onderwerpen te betrekken. Ook zal hij ideeën meegeven over hoe gamification kan worden gebruikt in onderwijs over de Holocaust.

Presentatie nieuwe lesmethode Israelisch-Palestijns conflict

De afgelopen twee jaar heeft CIDI gewerkt aan een nieuwe lesmethode over het Israelisch-Palestijnse conflict, specifiek gericht op vmbo-scholieren. De methode vertaalt de complexe geschiedenis van het conflict naar heldere lesmaterialen. Op de Platformdag zal deze nieuwe lesmethode voor het eerst worden gepresenteerd.

                De bijeenkomst vindt plaats in het centrum van Utrecht en is van 19:00 – 21:00 uur. Aanmelden kan door een e-mail naar cidi@cidi.nl te sturen.

 

Het begrip gamification is relatief jong. Het begrip wordt pas sinds de tweede helft van 2010 gebruikt. Dat zorgt er mede voor dat er nog geen eenduidige definitie is waardoor er nog veel ruimte is voor interpretatie. Een ander aspect is dat er vanuit verschillende achtergronden naar het begrip wordt gekeken. Denk hierbij aan bedrijfsmatig, onderwijskundig en commercieel.

Het vakgebied educatie is mogelijk het gebied waar de meeste winst valt te behalen met betrekking tot gamification, dit gezien de grote paralellen tussen leren en gamen. Waar het bij games vaak draait om het uitspelen van levels, het overwinnen van obstakels en het verwerven van bepaalde skills, draait het in educatie vaak om progressie naar de volgende klas, het halen van tentamens en het verwerven van kennis en competenties.

Deze workshop is er op gericht deelnemers kennis te verstrekken over het onderwerp gamification en ze te leren hoe ze gamification kunnen inzetten in hun lessen. Gamifaction is een werkwijze waarin tijdens de les spelelementen gebruikt worden. Aangezien veel leerlingen gamen en gevoelig zijn voor competitie sluit deze werkwijze goed aan bij de interesse van leerlingen. In deze workshop gaat het over het inzetten van gamification in de les.

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Deelnemers krijgen uitleg en informatie over het onderwerp gamification
  • Deelnemers maken kennis met voorbeelden van gamification
  • Deelnemers gaan zelf aan de slag met het uitwerken van een les(onderdeel) waarin gamification wordt ingezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgelegde punten.

 

Na afloop van de workshop heeft iedere deelnemer een uitgewerkte lesopzet voor een les waarin gamification ingezet wordt. Daarnaast heeft de deelnemer voldoende kennis opgedaan om zelfstandig nieuwe lessen te ontwerpen waarin gamification ingezet kan worden.