FRA verwijdert definitie antisemitisme

fraSlechts enkel weken geleden publiceerde de Fundamental Rights Agency, de Europese discriminatie waakhond, een grootschalig rapport over ervaringen van joodse mensen met discriminatie en door haat ingegeven misdaden. Het onderzoek is gehouden in 2012 onder 5,900 mensen in 8 Europese landen. Het rapport is 26 november 2013 gepresenteerd in het Europees Parlement.

Korte tijd na het verschijnen van dit rapport haalde FRA de werkdefinitie van antisemitisme van hun website. Deze Europese werkdefinitie wordt door verschillende internationale antisemitismewaakhonden, ook door CIDI, gehanteerd. In een ongelukkige verklaring aan JTA zegt woordvoerster Blance Tapia “Wij zijn ons niet bewust van een officiële definitie (van antisemitisme).”

De verwijdering van de definitie werd als eerst gerapporteerd door de Pro-Palestijnse website Electronic Intifada. In een reactie aan de Electonic Intifada laat de FRA weten: “We verwachten niet dat we de definitie zullen toevoegen aan onze website. De FRA is geen orgaan dat definities moet creëren; het is geen onderdeel van ons mandaat. De EUMC werkdefinitie van antisemitisme is geen officiële EU-definitie en ook niet aangenomen door de FRA.”
‘Het is onacceptabel’, zegt Paul Hirschson, woordvoerder van het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Zelfs al gaat het slechts om (het weghalen) een niet-bindende aanbeveling.’ De definitie zette volgens Hirschson ‘een standaard en mensen letten erop.’

Verschillende Joodse organisaties hebben eerder al laten weten het niet eens te zijn met het weghalen van de definitie. Dr. Efraim Zuroff, directeur van het Simon Wiesenthal Centrum in Jeruzalem: ‘Het ontbreken van een accurate definitie van antisemitisme, één waarin ook antisemitisme verhult als Israelkritiek is inbegrepen, zal onze vijanden alleen maar aanmoedigen om de Joodse staat verder te delegitimeren.’  Robert Singer, CEO van het Wereld Joods Congres stelde dat ‘het lastiger wordt om zonder een duidelijke definitie te strijden tegen antisemitisme.’ Een strijd die volgens Singer urgent is in het licht van het verschenen rapport van de FRA.

De Israelische ambassade in Wenen, waar het hoofdkantoor van de FRA zich bevindt, heeft inmiddels contacten gelegd met de Europese organisatie met als doel hen te verzoeken de definitie terug te plaatsen op hun website.

 

Klik hier voor het volledige rapport van de FRA: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-discrimination-hate-crime-against-jews-eu-member-states_en.pdf

Klik hier voor een samenvatting in het Nederlands: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-factsheet-jewish-people-experiences-discrimination-and-hate-crime-eu_nl.pdf