FvD’er Van Houwelingen vergelijkt quarantaineplicht met Jodenvervolging

IN ANTISEMITISME / Door: LUUK SMIT / 29 apr 2021 CORONAVIRUS FVD HOLOCAUST

Gedurende een commissievergadering over de coronamaatregelen, waarin de verplichte quarantaine voor reizigers ter sprake kwam, vergeleek FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen deze quarantaine met de Jodenvervolging tijdens de Holocaust. Het verse Kamerlid kreeg hierop de wind van voren.

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. (bron: website Tweede Kamer)

‘Je hoeft toch niet op reis’ is aldus Van Houwelingen blijkbaar een vergelijkbare verdediging als het ontzeggen van toegang tot publieke locaties voor Joden tijdens de Holocaust. “Zo ver hoeven we niet in de geschiedenis terug om het gevoel van een bepaalde bevolkingsgroep terug te halen van ’je hoeft toch niet op een bankje in het park te zitten’.”, zo beargumenteerde Van Houwelingen gedurende het debat over de quarantaine voor mensen die terugkeren van een reis uit een risicogebied. 

SGP-Kamerlid Bisschop reageerde vol afschuw en nam meteen afstand van de uitspraken van Van Houwelingen. In repliek daarop stelde het FvD-Kamerlid dat het ‘om dezelfde logica gaat’. Bisschop sneerde terug: ‘Dat is dan wel FvD-logica.’ Ook commissievoorzitter Fleur Agema (PVV) en de aanwezige leden van SP, SGP en CU namen afstand van de argumentatie van FvD.

Tevens opvallend deze week waren enkele tweets van de voorman van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, waarin hij leek te refereren aan het Madagaskarplan en noemde hij de massa-immigratie en moderne architectuur de twee grootse misdaden van de 20ste eeuw. Die laatste tweet kwam hem op veel kritiek te staan, zo werd hij verweten dat hij de Holocaust zou vergeten.

De bagatellisering van de Holocaust komt helaas steeds vaker voor in het openbare debat, het is dan ook maar goed dat andere Kamerleden met klem afstand namen van de uitspraken van de heer Van Houwelingen. Het getuigt van een gebrek van kennis van de geschiedenis als mensen gedurende een discussie direct naar de Holocaust grijpen voor vergelijkingsmateriaal, wat helaas het afgelopen jaar ook gedurende meerdere demonstraties te zien was. CIDI wijst elke vorm van Holocaustbagatellisering af, daar deze puur en alleen dient als shockfactor en men daarmee tevens de ervaringen van slachtoffers en overlevenden niet serieus neemt en bagatelliseert.