Gantz: ik koos het enige mogelijke pad, een nationale crisisregering

Zondag lieten premier Netanyahu en Benny Gantz (Blauw-Wit) weten “aanzienlijke vooruitgang” te boeken in de coalitieonderhandelingen. Gantz – eerder nog Netanyahu’s grootste tegenstander – stelt nu dat een eenheidsregering acuut nodig is om de coronapandemie te bestrijden. In dit opiniestuk, dat gisteren in het Engels verscheen bij The Times of Israel, licht Benny Gantz zijn keuze voor een regering met Netanyahu toe.

We staan voor een van de meest serieuze uitdagingen in de geschiedenis van ons land. Het is een globale uitdaging van uitzonderlijke omvang, die Israel bereikt heeft in een tijd van een verlammende politieke impasse en ondragelijke verdeeldheid – een dodelijke combinatie. Leiderschap is nog nooit zo nodig geweest. De leiding nemen is niet eerder zo moeilijk geweest.

Als een soldaat die zijn leven heeft gewijd aan het beschermen van de Staat Israel, heb ik de belofte gedaan om mijn toewijding aan het land voort te zetten en te betrekken bij mijn beslissingen als politiek leider. In deze tijden van crisis had ik geen andere optie dan politieke meningsverschillen aan de kant te schuiven, en het enige pad te kiezen waarmee we vierde verkiezingen kunnen voorkomen. Want in een tijd als deze – waarin velen hun levensonderhoud verliezen en ongerust zijn over de toekomst – is het ondenkbaar dat we mensen weer naar de stembus sturen. Ik koos het enige pad dat Israel in staat stelt deze gruwelijke pandemie te bestrijden: het pad van een nationale crisisregering.

Meer dan ooit heeft Israel eenheid nodig. Israel heeft sterk en capabel leiderschap nodig, dat in staat is het coronavirus meedogenloos te bestrijden, en tegelijkertijd de Israelische democratie te beschermen. Laat me duidelijk zijn: hoe heftig de strijd ook wordt, ik zal nooit compromissen sluiten over democratie. Ik zal nooit compromissen sluiten over de principes die meer dan een miljoen Israeli’s op Blauw-Wit deden stemmen.

Door dezelfde strategische visie in te zetten waarmee ik leiding gaf aan de meest complexe militaire operaties van de IDF zal ik, samen met mijn collega’s en politieke partners, al mijn tijd, ervaring en vaardigheden inzetten om de huidige crisis te bezweren. Dat doe ik namens al Israels burgers: in Tel Aviv, Beër Sjeva, Elkana en Taibe.

We staan voor een wereldwijde uitdaging op een uitzonderlijke schaal, die ons dwingt de manieren waarop we denken en leven te veranderen. Nauwe samenwerking en coördinatie, zowel lokaal als globaal, moeten de leidende principes zijn in onze om deze pandemie te verslaan. Er is geen ruimte voor politieke spelletjes, geen ruimte voor interne ruzies. Er is maar één duidelijk doel: dit gevecht voeren zoals we weten hoe je vecht, verenigd en sterk.

Ik geef direct toe dat het me droevig stemt om te zien dat mijn politieke bondgenoten, Yair Lapid en Moshe Ya’alon, ons gezamenlijke weg hebben beëindigd. Maar ondanks dit sta ik achter mijn beslissing. Dit zijn ongewone tijden, en deze vragen voor ongewone keuzes.

Ik omarm de mensen die boos zijn. Ik heb liefde voor de mensen die zich teleurgesteld voelen. Ik respecteer iedereen. En ik beloof iedereen persoonlijk: ik zal alles doen om te zorgen dat onze positie en weg zal zegevieren. De Israelische kiezers hebben ons in het verleden het schijnbaar onmogelijke zien bereiken, en dit zal in de toekomst wederom het geval zijn.

Er wordt veel gepraat over verkiezingsbeloftes, maar mijn kernbelofte zal nooit veranderen: Israel zal altijd vóór alles komen.