Gaza bewapend door Libische wapenarsenalen

Sinds de onlusten in Libië hebben de Palestijnen in Gaza een hoop wapens uit dat land gekregen.

Nadat de rebellen Oost-Libië in handen kregen, werd het makkelijker om via Egypte wapens naar Gaza te smokkelen. Het gaat hierbij voornamelijk om afweergeschut en anti-tank wapens, maar het zijn wapens die via andere kanalen al in de Gazastrook beschikbaar waren. De SA-7 is een wapen van Sovjet makelij, die vanaf de schouder afgevuurd wordt en daarom makkelijk te vervoeren is door de smokkeltunnels.

 

Hoewel de wapens dus geen kwalitatieve verbetering zijn op de wapens die er al in Gaza zijn, is er toch zorg over wat de toekomst zou kunnen brengen. Libië heeft immers een arsenaal van chemische wapens dat snel aan het verouderen is en er is angst dat deze via dezelfde route mogelijk hun weg naar Gaza zullen vinden, ook al heeft Israel op dit moment geen indicatie dat Hamas of andere facties in Gaza deze wapens willen aankopen.

 

Israelische hoogwaardigheidsbekleders hebben het over duizenden wapens die de laatste maanden Gaza binnen zijn gekomen. Dit is ondermeer bekend door onderzoek naar de wapens die op Israel zijn afgeschoten.

 

De instabiliteit in met name Egypte heeft er toe bijgedragen dat er de laatste tijd veel meer wapens naar de Gazastrook zijn gesmokkeld. De zwakke plek is de Sinaï, waar sinds de revolutie in Egypte de veiligheidssituatie sterk verslechterd is. Vanuit Soedan, maar dus ook vanuit Libië, worden wapentransporten door de Sinaï vervoerd, om dan bij de grens van bijvoorbeeld Rafah via de zogenaamde smokkeltunnels de Gaza strook binnen te gaan.

 

In de afgelopen weken heeft het interim regime in Egypte aangekondigd maatregelen te nemen tegen de wapensmokkel en het terrorisme in de Sinaï. De aanslagen in Israel van twee weken geleden laten zien hoe hard dat nodig is, omdat niet alleen wapens hun weg via de Sinaï naar Gaza vinden, maar ook terroristen uit Gaza kunnen makkelijk door de Sinaï naar Israel komen.