Geen Nederlands geld gebruikt bij aanschaf Palestijns regeringsvliegtuig

Er is geen Nederlands geld gebruikt bij de aanschaf van een nieuw regeringsvliegtuig door de Palestijnse Autoriteit. Dat laat minister Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen.

In januari kwam het nieuws naar buiten dat de PA voor zo’n 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft. Het gaat om een Boeing 737-700 registratienummer T7-PAL. Naar aanleiding van deze berichtgeving, dienden PVV-Kamerleden Danai van Weerdenburg en Raymond de Roon Kamervragen in bij minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

In haar antwoorden laat minister Kaag weten dat er “geen Nederlandse of Europese bijdragen voor de aanschaf” van het vliegtuig zijn gebruikt. Volgens de bewindsvrouw zijn die bijdragen “geoormerkt voor specifieke uitgaven en voorzien van waarborgen om te voorkomen dat die voor andere doeleinden worden gebruikt.” Het Kabinet gaat hier echter voorbij aan het feit dat de Nederlandse bijdrage voor bepaalde zaken de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor andere doeleinden, waaronder dus dit vliegtuig.

De Roon en Van Weerdenburg vroegen in verband met de miljoenenaanschaf naar “de acute noodzaak voor Nederland om versneld 13 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de United Nations Relief Works Agency (UNRWA).” In antwoord hierop herhaalt minister Kaag dat het niet een extra, maar een versnelde overmaking betreft. Deze bijdrage was namelijk al voorzien in de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het bedrag van 13 miljoen is slechts versneld beschikbaar gesteld “om een acuut financieringsprobleem te mitigeren en UNRWA de kans en tijd te geven om andere donoren te vinden.” 

In hun Kamervragen deden de PVV-Kamerleden tevens de oproep om alle financiële steun aan de PA per direct stop te zetten. Dit verzoek druist in tegen het Kabinetsstandpunt die de PA erkent. Dat laat minister Kaag dan ook in haar antwoord weten:

Nederland en de Europese Unie steunen sinds de Oslo-akkoorden de Palestijnse Autoriteit bij het ontwikkelen van diens instituties en economie ten behoeve van de staatsopbouw. Het kabinet is van mening dat het stopzetten van Nederlandse- dan wel Europese bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit in contrast staat met de verwezenlijking van het doel zoals gesteld in het regeerakkoord, namelijk het behoud en verwezenlijking van de twee-statenoplossing, waarbij een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat bestaat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Tijdens de Ad Hoc Liasion Committee (AHLC) van 21 maart jl. benadrukte de EU net als de meeste andere AHLC leden eveneens het belang van de twee-statenoplossing in lijn met de EU parameters, benadrukte de EU dat het belang van het werk van UNRWA voor stabiliteit in Gaza en waarschuwde tegen het verlagen van financiële bijdragen. De internationale steun is onder de huidige omstandigheden nodig om die levensvatbare Palestijnse staat te helpen verwezenlijken en draagt daarnaast bij aan stabiliteit in de Palestijnse Gebieden.