Grenscontroles en hekken

De uitspraak van de Europese Raad over het Midden-Oosten is gematigd en genuanceerd. Hij bevat een veroordeling van het Palestijnse terrorisme en noemt de hervorming van de Palestijnse Autoriteit van essentieel belang. Daarnaast vindt de EU dat Israel zijn militaire operaties in bezet gebied moet staken.

door Ronny Naftaniel

Op één punt is de Raad merkwaardig paradoxaal. Dat betreft het hek dat Israel aan het bouwen is om zich te beschermen tegen het Palestijnse terrorisme. ‘Muren zullen geen vrede brengen’, vindt de Europese Raad van dit initiatief.

Op dezelfde top besloot de Raad tot een versterkte controle van de Europese buitengrenzen om illegale immigranten te weren. De lidstaten gaan ertoe over gezamenlijk te patrouilleren, beambten uit te wisselen en migratiebewegingen in kaart te brengen. Dit besluit betreft geen hek, maar wel een heel duidelijke afscheiding van de EU met de rest van de wereld. Zou nu niet dezelfde dooddoener op zijn plaats zijn als bij het Israelische hek? ‘Versterkte grenscontroles zullen heus geen algehele immigratiestop veroorzaken’.

Waar het in beide gevallen om gaat is dat Europa en Israel het recht en de plicht hebben hun burgers te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Voor Israel is het hek, dat vooralsnog 115 km lang wordt en een miljoen dollar per km kost een noodzaak, aangezien de Palestijnse Autoriteit niet zelf tegen terrorisme optreedt. Dit terrorisme heeft sinds het begin van de intifada al bijna 600 Israeli´s het leven gekost. Tegelijkertijd is er tussen de Gazastrook en Israel wel een hek gebouwd dat zeer effectief is gebleken. De maat voor Israel is nu vol. Het is dan ook volstrekt onaanvaardbaar en hypocriet dat de Palestijnse minister Erekat vorige week Israel ervan beschuldigde met de bouw van het hek ‘apartheidspolitiek, erger dan die van Zuid-Afrika’ te voeren.

Natuurlijk is het duidelijk dat het hek een voorlopige noodmaatregel is. De grenzen zijn niet definitief omdat die niet eenzijdig opgelegd kunnen worden en tal van kwesties eerst tussen Israel en de Palestijnen moeten worden besproken. Niemand in Israel koestert de illusie dat een hek alleen vrede brengen kan. Evenmin is duurzame veiligheid gegarandeerd. Over een hek valt te gemakkelijk heen te schieten. Maar bij gebrek aan vredesonderhandelingen en een vredesperspectief rest de Israeli´s weinig anders dan muren te bouwen. Al helpt zo´n afscheiding maar enige levens te besparen, dan moet je hem bouwen. Noord en Zuid-Korea worden al jaren met een hoog hek gescheiden. Dat heeft de stabiliteit in de regio in de hand gewerkt en niemand koestert de illusie dat deze afscheiding eeuwig is.