Gretta Duisenberg doet antisemitische uitlatingen

Gretta Duisenbergs uitspraak ‘Zionistische joden domineren regering’ apelleert aan het antisemitische cliché dat Joden achter de schermen de wereld zouden overheersen. Duisenberg deed haar uitspraken in een interview met de website Islam Online en herhaalde ze woensdag tegen dagblad De Pers.

‘Radicale joden’ domineren onze regering, tekende de site Islam Online op uit de mond van Duisenberg.

Dagblad De Pers vroeg haar om uitleg. Hierop veranderde Duisenberg haar uitspraak per e-mail in “de orthodoxe christenen domineren, net als de orthodoxe Joden, onze regering en die van de Verenigde Staten.” Vervolgens veranderde Duisenberg ook dit, in een telefoongesprek met De Pers: “Ik wilde niet orthodoxe joden schrijven, maar zionistische joden. Díe domineren, met orthodoxe christenen, de regering.” Duisenberg kon deze zionistische Joden tegenover de pers niet bij naam noemen.

Radicaal, Orthodox of Zionistisch; de strekking blijft hoe dan ook: volgens Duisenberg domineren Joden de regeringen in de VS en Nederland.

“Dit zijn antisemitische uitlatingen, gebaseerd op de laster van de Protocollen van Zion, dat de Joden de wereld domineren. Duisenberg maakt opnieuw zichzelf en haar beweging belachelijk in de ogen van de meeste Nederlanders. Zo lijkt het alsof je antisemitisch moet zijn om de Palestijnen te steunen, hetgeen natuurlijk op zich niet het geval is”, is het commentaar van CIDI-directeur Ronny Naftaniel.