Grote stijging meldingen antisemitisme sinds oplaaien conflict

Sinds het conflict tussen Israel en Hamas vorige week is geëscaleerd zijn bij CIDI tientallen meldingen gemaakt van antisemitische bejegening. Ook werden bij de anti-Israeldemonstraties van afgelopen leuzen geroepen die aanzetten tot geweld tegen Joden. De giftige haat onder het mom van ‘solidariteit’ moet breed worden veroordeeld.

Demonstranten op de Dam tijdens het conflict tussen Israel en Hamas. (bron: screenshot Twitter / Sonny Spek)

Een jongen van 10 jaar wordt in een skatepark lastiggevallen door drie andere jongens, die hem kennen van school, en weten van zijn Israëlische afkomst. Ze roepen dat hij moet oprotten, want “de duivel woont in Israël”. Vervolgens schelden ze naar hem in het Arabisch.

Afgelopen vrijdagavond liep een man in Amersfoort met zijn zoon naar huis vanaf een sjabbatdienst in de synagoge. Twee jongens op straat zien dat ze een keppel dragen en roepen “Sieg Heil”. Hun provocatie wordt genegeerd, dus herhalen ze hun actie even later.

Niet verwonderlijk is de toon op sociale media nog harder. Gebruikers die hun sympathie voor Israel uiten kunnen dikwijls rekenen op antisemitische clichés en dreiging met geweld.

Het zijn slechts een aantal voorbeelden van incidenten die onlangs bij CIDI zijn gemeld. In de afgelopen week registreerde CIDI ongeveer 15% van het aantal incidenten dat normaal gesproken over een heel kalenderjaar wordt geregistreerd.

Ook zonder schelden en grof taalgebruik worden sommigen zich steeds meer gereduceerd tot hun Joodse identiteit. Een melder vertelt dat mensen met wie ze voorheen goed contact onderhield en die nu meedoen aan anti-Israelretoriek, zich plotseling vijandig opstellen zodra ze alleen al horen van haar affiniteit met Israel. Haar standpunt over het conflict (oproepend tot verzoening) maakt geen enkel verschil: alles dat ook maar een beetje aan Israel kan worden gekoppeld, inclusief afkomst, is ‘kwaadaardig’.

Verschillende Joodse instellingen raken momenteel bedolven onder racistische haatberichten. Maar het opgelaaide antisemitisme raakt niet alleen Joden of Joodse instellingen. Zo schrijft De Telegraaf constant berichten te ontvangen met leuzen als “leugenachtige zionistenkrant” of simpelweg “kankerjoden”.

Over de demonstraties van het afgelopen weekeinde mag geen misverstand bestaan: terwijl sommige deelnemers sympathie met het Palestijnse volk hebben willen tonen, kreeg de groep die Israel vernietigd wil zien, alle ruimte zich te uiten.

In Amsterdam droegen deelnemers een vlag van de Taliban, de extremistische terreurbeweging die een week eerder meer dan zestig mensen, voornamelijk meisjes, doodde bij een aanval op een school in Kabul. Borden met de tekst “One state: the Caliphate” en leuzen als “from the river to the sea, Palestine will be free” roepen niet op tot vrede, maar tot het opheffen van Israel in het geheel.

In Amsterdam en Utrecht werd in demonstraties een leus gescandeerd die refereert aan de slag bij Khaybar in 628, waar een massamoord op Joden werd gepleegd. De leus ‘waarschuwt’ Joden in het Arabisch dat het leger van Mohammed zal wederkeren.

Voor zover aanstichters van leuzen die aanzetten tot haat in beeld zijn, doet CIDI tegen hen aangifte.

De vanzelfsprekendheid waarmee bij zo veel gelegenheden door jongeren wordt opgeroepen tot het terugdraaien van Israel’s bestaan, en de hoeveelheid expliciet anti-Joodse uitingen, baart zorgen over hoe met het thema wordt omgegaan op scholen. Zo heeft CIDI signalen gekregen van docenten die spreken van ‘genocide’ op Palestijnen – een term die geenszins toepasselijk is op het huidige conflict, maar wel met enthousiasme wordt ingezet om Israel te demoniseren.

Brede veroordeling nodig

Antisemitisme is niet toelaatbaar. Bescherming tegen discriminatie en haat mag niet ondergeschikt raken aan emoties over een conflict elders, of het is geen bescherming.

Politici en gezagsdragers moeten antisemitisme en andere discriminatie ten stelligste veroordelen. Waar demonstranten antisemitische leuzen roepen, moeten politici hen de rug toekeren, zoals vertegenwoordigers van DENK en de PvdA afgelopen week op het Malieveld nalieten te doen. De politie moet in staat worden gesteld om tijdig op te treden waar het demonstratierecht wordt misbruikt om haat te zaaien. 

Mensen die antisemitisch worden bejegend, bijvoorbeeld wanneer ze vanwege hun Joods-zijn verantwoordelijk worden gehouden voor het conflict, moeten dit zo snel mogelijk melden bij CIDI. Discriminatoire uitingen melden is de eerste stap om normalisering tegen te gaan. 

De geweldsescalatie tussen het Israelische leger Hamas is al erg genoeg voor de inwoners van het conflictgebied, van Tel-Aviv tot Rafah. Het conflict dreigt alleen maar verder geïmporteerd te worden wanneer anti-Israelretoriek overgaat in antisemitisme.