Haley: rapport over bedrijven die zaken doen in nederzettingen is anti-Israel obsessie

De Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) heeft recent een rapportage uitgebracht over bedrijven die activiteiten ontplooien in Israelische nederzettingen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley noemt het verslag “een verspilling van tijd” en een voorbeeld van “anti-Israel obsessie.”

In 2016 nam de VN-mensenrechtenraad een resolutie aan die oproept tot het maken van een database met alle bedrijven die zaken doen in Israelische nederzettingen. De VN beschouwt de nederzettingen als illegaal onder internationaal recht. 

Volgens het recent verschenen rapport A/HRC/37/39 zijn in totaal 321 bedrijven wereldwijd onder de loep genomen. Hierop zijn 206 firma’s verder onderzocht. Het grootste gedeelte van deze onderzochte ondernemingen, 143, zijn gevestigd in Israel. 

Nog geen namen gepubliceerd
De namen van de bedrijven in kwestie zijn echter nog niet bekend gemaakt. Het OHCHR zegt dit pas in de toekomst te zullen doen wanneer er contact is geweest met alle ondernemingen die op de ‘zwarte lijst’ staan. Aanvankelijk werd verwacht dat de database in 2017 gepubliceerd zou worden. Het onderzoeksteam geeft de schuld voor deze vertraging aan “beperkte middelen.” Tot nu toe hebben de opstellers van het rapport pas met 64 van de 206 onderzochte bedrijven contact weten te leggen.

In het verslag valt wel te lezen dat een aantal aangeschreven firma’s ontkennen actief te zijn in Israelische nederzettingen. Tevens wordt er gesproken van bedrijven die vinden dat het OHCHR geen mandaat heeft om dergelijk onderzoek uit te voeren en te publiceren.

Nikki Haley: rapport is anti-Israel obsessie
De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley vindt ook dat de kwestie buiten het mandaat van de OHCHR valt. Ze noemt het onderzoek dan ook “een verspilling van tijd en middelen.” De publicatie van het rapport is volgens Haley een “herinnering aan de anti-Israel obsessie van de Raad.” De Verenigde Staten zullen dan ook “agressief het anti-Israel sentiment tegen blijven gaan, en broodnodige hervormingen bij de Raad blijven bevorderen,” aldus de Amerikaanse ambassadeur.

Ook de Israelische ambassadeur bij de VN Danny Danon heeft het rapport veroordeeld. Danon noemt het verslag een “een schandelijke daad die voor altijd als een vlek op de mensenrechtenraad zal achterblijven.” De diplomaat zegt samen met de bondgenoten van Israel te blijven werken om publicatie van de ‘zwarte lijst’ tegen te houden.

Ook Nederlandse bedrijven onder de loep
Het rapport van de OHCHR maakt ook melding van een aantal Nederlandse bedrijven. Er is in totaal naar zeven firma’s gekeken, waarvan er vijf verder onderzocht zijn. Tot nu toe is er volgens het verslag met drie van deze in Nederland gevestigde ondernemingen contact gelegd.

Overigens worden bedrijven door de Nederlandse regering niet verboden om activiteiten in Israelische nederzettingen te ontplooien. Er is sprake van een ontmoedigingsbeleid, niet van een boycotbeleid. Dit is ook het standpunt van het huidige Kabinet Rutte III, zoals opnieuw duidelijk is gemaakt in antwoorden op vragen over de verkoop van Nederlandse producten in een Israelische supermarktketen