Hanna Luden nieuwe directeur CIDI

Hanna Luden is sinds 1 september de nieuwe directeur van CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel.
Hanna Luden (1958) is in Israel geboren en studeerde  computertechnologie aan het Technion in Haifa. Ze kwam in 1985, op haar 27ste, naar Nederland. Zij heeft gewerkt als consultant op het gebied van ICT en organisatie, waarbij het accent steeds meer is gaan liggen op organisatieverandering. Zodoende deed Luden veel leidinggevende ervaring op. Medio 2011 werd Luden voorzitter van het Genootschap Nederland-Israel, dat de kennis over Israel in Nederland wil vergroten en in 1999 werd ze secretaris van de Stichting Jiddisj. Ook politiek is Luden al jaren actief, onder meer als lid van de Buitenlandcommissie van de Partij van de Arbeid met als aandachtspunt het Midden-Oosten.

Met haar kennis over en betrokkenheid bij Israel wil Luden als directeur van het CIDI een wezenlijke bijdrage leveren aan de begripsvorming over Israel.

Ook het andere speerpunt van CIDI, het monitoren en bestrijden van het antisemitisme, gaat Luden na aan het hart. Zij wil actief bijdragen aan inspanningen, in binnen- en buitenland, om de veiligheid van Joden te borgen.

CIDI voorzitter Ronnie Eisenmann: “In Hanna Luden heeft CIDI een zeer bekwame nieuwe directeur gevonden die naast inhoudelijke kennis ook veel advies- en managementervaring meebrengt. Luden zal hiermee CIDI, als kenniscentrum over Israel en antisemitisme, verder kunnen verstevigen”.

CIDI zal zich blijven inzetten voor vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld, en het bestrijden van antisemitisme en racisme. CIDI streeft naar een door de buurlanden erkend, veilig en democratisch Israel naast een levensvatbare en vreedzame Palestijnse staat.