Commentaar: Hard optreden tegen settlerprovocaties

Het Israelische leger trad terecht hard op tegen het geweld in Hebron. Elke agres­sie van kolonisten moet voortaan ordentelijk bestraft worden en niet geautoriseerde nederzettingen moe­ten worden ontruimd, schrijft CIDI-direc­teur Naftaniel in de Israel Nieuwsbrief.

Hebron

De Palestijnse bevolking van Hebron is vorige week getroffen door schaamte­loos optreden van fana­tieke Joodse kolonisten. De stad die een bijzondere religieuze betekenis heeft vanwege Grot van de Patriarchen, waar de Abraham, Sarah, Izaäk, Rebekka, Jakob en Lea begraven zijn, is al decennia lang het strijdtoneel van religieus fanatisme. In 1929 werd hier de eeuwenoude Joodse gemeenschap door Palestijnen vermoord en verdreven.
In 1994 schoot de arts Baruch Goldstein er 29 biddende Palestijnen dood. Er wonen in het oude centrum van de stad 600 nationalistische Joden te midden van 120.000 Palestijnen. In de aangrenzende nederzetting Kiriat Arba wonen zo’n 7000 Joodse kolonisten.

Provocaties
Een deel van de Joden in het centrum van de stad is er voortdurend op uit Palestijnen te provoceren door hen te pesten en hun eigendommen te vernielen. Het bezetten van het ‘huis van de vrede’, dat aan de Joodse inwoners verkocht zou zijn, was één van die provocaties. Na de uitspraak van het Israelische Hooggerechtshof dat de Joodse ‘krakers’ het pand moesten verlaten, bestormde het Israelische leger afgelopen donderdag het gebouw. Hierbij viel een twintigtal gewonden. Radicale joodse jongeren staken daarop woningen van Palestijnen in brand, vernielden auto’s en wierpen met stenen. Twee inwoners van Kiriat Arba schoten wildweg op Palestijnen. De krant Haaretz omschreef de radicale kolonisten in een hoofdartikel als “joodse terroristen”. Premier Ehud Olmert ging een stapje verder en sprak van een ‘pogrom’ die gestopt moest worden. “Als Jood ben ik beschaamd over de beelden van Joden die in Hebron op Arabieren schieten. (…) Ik hoop dat er geen genade meer zal zijn voor de relschoppers onder de kolonisten” voegde hij hieraan toe.

Lik op stuk
Het harde optreden van het Israelische leger en de uitlatingen van Olmert waren meer dan terecht. Israel kan zich niet laten gijzelen door een handvol religieuze fanatici, voor wie geen zee te hoog gaat om hun claims kracht bij te zetten. Een grote meerderheid van de Israelische bevolking is het beu om voor deze mensen de kooltjes uit het vuur te moeten halen. De 600 Joodse inwoners van de stad moeten worden bewaakt door duizenden Israelische militairen, die soms doodsangst uitstaan. De veroordeling door de Israelische regering is evenwel niet voldoende. Van nu af dient elke daad van agressie door de kolonisten ordentelijk bestraft te worden en moeten de niet geautoriseerde nederzettingen ontruimd worden. Joden hebben in principe het recht op de Westelijke Jordaanoever te wonen, maar dan wel als vreedzame burgers van welke staat dan ook, en niet als menselijke blokkade tegen een veilig en fatsoenlijk Israel.

Ronny Naftaniel