Hezbollah-onderwijs in kaart gebracht door ADL

De Anti Defamation League (ADL) heeft een studie gemaakt van lesmethodes van Hezbollah. De Libanese terreurgroep leidt momenteel de Libanese regeringscoalitie, en heeft daarmee nog meer invloed op de gang van zaken in het land dan ooit. Daarbij hoort grote invloed op verschillende scholenassociaties in het land, waar antisemitisme en terrorisme behoren tot de kerndoelen van het basisonderwijs. In Nederland en veel andere Europese landen wordt Hezbollah als geheel beschouwd als terroristische organisatie, maar de EU als geheel beschouwt alleen de militaire tak van de groepering als terroristische organisatie. Alleen al uit de (basis)schoolboeken uitgegeven door de politieke tak van Hezbollah blijkt dat de beweging als geheel moet worden beschouwd als een terroristisch regime, dat op tientallen scholen kinderen opleidt tot ‘martelaar’. 

Staat binnen een staat

Hezbollah voert in eigen land een cultuurstrijd tegen andere religies in het land, zoals christenen en soennitische moslims, vecht in de Syrische Burgeroorlog mee aan de kant van president Assad, en heeft vanuit Libanon honderden raketten gericht op Israëlische steden. 

Libanon is een land met een zwakke centrale overheid, met gebrekkige sociale voorzieningen. Slechts 30% van Libanese kinderen gaat naar een openbare school, aangezien deze een slechte reputatie onder de bevolking hebben. Hezbollah is met steun vanuit Teheran een zelfvoorzienende staat binnen de staat, en daarmee een van de grootste beheerders van culturele voorzieningen in het land. Het rapport Teaching antisemitism and terrorism in Hezbollah’s schools focust op lesboeken in gebruik bij de Mahdi-scholen (gericht op de middenstand) en Mustafa-scholen (gericht op de sjiitische elite), de twee grootste ketens van privéscholen onder leiding van de beweging. Op deze scholen leren kinderen onder het toeziend oog van portretten van Nasrallah en Ayatollah Khomeini. De padvindersbeweging Mahdi Scouts leert kinderen vanaf acht jaar oud omgaan met vuurwapens, met spannende gastlessen van echte Hezbollah-strijders.

Deze kleuterschoolleerlingen op een Mahdi-school poseren voor portretten van overleden Hezbollahleiders Imad Mughniyeh, Abbas Moussawi en Ragheb Harb. Zij dragen ook sjerpen met portretten van de terroristische leiders. De drie kwamen respectievelijk om door een autobom, een raket van een Israelische helikopter, en een Deense huurmoordenaar.

Antisemitisme voor basisschoolleerlingen

ADL bestudeerde twee veel gebruikte lesboeken, uitgegeven door Hezbollah-orgaan Mustafa Generation Publishing House. Beide boeken zijn gericht op groep 8 van het basisonderwijs.

Geschiedenisboek De geschiedenis en ons besteedt aandacht aan verschillende culturen in het Midden Oosten van de klassieke oudheid. De Joden worden uitsluitend besproken als boemannen. Volgens het boek ontstond het christendom als reactie op ‘de arrogantie, hebzucht en machtsmonopolie’ van de Joden. ‘Hoe spanden de Joden samen om Jezus te vermoorden?’ is een lesvraag uit het boek. Verder wordt niets genoemd over enige historische Joodse aanwezigheid in of connectie met ‘het gebied ten zuiden van Libanon’.

Godsdienstonderwijsboek Islam is onze boodschap besteedt uitgebreid aandacht aan de vermeende misdaden van ‘zionisten’, al vanaf de tijd van de Koran tot aan het heden. Joodse stammen in het zevende-eeuwse Arabië worden al als zionistisch bestempeld. Verschillende verhalen uit de Koran over deze stammen worden aangehaald om de Joden/’zionisten’ te portretteren als verraders van de Profeet Mohammed. Er wordt een rechte lijn getrokken naar hun vermeende misdaden in ‘Palestina’. Het boek moedigt leerlingen aan om ‘met geestesdrift de zionisten te confronteren’ en ‘mee te doen aan de verzetscampagne’.

De levensloop van een Hezbollah-strijder, volgens de onderwijstak van de terroristische organisatie: van baby tot jihadist, tot een doodskist met Hezbollah-logo.

Versneld van wieg tot graf

Kinderen worden op Hezbollahscholen van jongs af aan klaargestoomd voor de jihad. Zo heette een training voor kleuterschoolleerkrachten(!) ‘Martelaars van de tweede bevrijdingsoorlog’. Leerlingen op een meisjesschool werden in 2019 toegesproken als ‘moeders van mujahideen, vrouwen van mujahideen en moeders van martelaren’ van de toekomst. Kinderen in groep 7 van Mahdi-scholen krijgen scheikundeles over explosieven. 

De ADL roept de Amerikaanse overheid om gerichte sancties in te stellen tegen deze terroristische onderwijsorganisaties. Ook andere overheden en sociale media als Facebook, Youtube en Twitter worden opgeroepen geen plaats meer te bieden aan Hezbollah-onderwijsinstanties.

Standpunt CIDI

CIDI steunt de ADL in hun campagne tegen Westerse steun aan Hezbollah en al haar gelieerde organisaties. CIDI hoopt op de ontmanteling van Hezbollah’s leger, en roept de Nederlandse overheid op om heel Hezbollah (inclusief haar onderwijsinstellingen) op de lijst terroristische organisaties van de EU te laten zetten.