Hezbollah verspreidt wereldwijd antisemitische tv-serie

De Islamitische vastenmaand ramadan wordt ook dit jaar ‘opgeluisterd’ met een antisemitische tv-serie die wereldwijd met een schotelantenne te zien is. Het gaat om de dertigdelige, in Syrië geproduceerde serie Al-Shatat (‘Diaspora’), waarin ‘het verhaal verteld wordt van het zionisme in de periode tussen 1812 (sic) en de stichting van de staat Israel’.

Ook al wordt dat door de producers ontkend, zijn de Protocollen van de Wijzen van Zion de belangrijkste bron voor het verhaal. De Protocollen zijn een anti-Joods schotschrift uit het eind van de negentiende eeuw, waarin het bestaan van een Joods wereldcomplot wordt gesuggereerd.

Al-Shatat wordt uitgezonden door de satellietzender Al-Manar van de Libanese terreurorganisatie Hizbollah. De eerste episode van de serie werd uitgezonden op 27 oktober en begint met de volgende tekst die op een oude typemachine wordt ingetypt:

‘Tweeduizend jaar geleden vestigden de Joodse rabbijnen een internationale regering met het doel de wereld onder controle te houden en die op basis van Talmoedische voorschriften te onderdrukken. Vervolgens begonnen de Joden met het ophitsen tot oorlogen en conflicten. Zij beweerden valselijk dat zij werden vervolgd, wachtend op hun redder, de Messias, die uiteindelijk de door hun God begonnen wraakneming op de niet-Joden zal vertooien. In het begin van de negentiende eeuw besloot de internationale regering de samenzweringen te intensiveren en de internationale Joodse regering werd gesticht, geleid door Rothschild.’

Terwijl op de achtergrond het Israelische volkslied te horen is, verschijnt de volgende tekst:

“De inhoud van deze serie is gebaseerd op meer dan 250 historische bronnen en authentieke en gepubliceerde Joodse en zionistische documenten en heeft niets te maken met de Protocollen van de Wijzen van Zion. Tot de bronnen behoren de Tora, de Talmoed, de memoires van Theodor Herzl, Joodse antropologie en Herzl’s De Joodse Staat.”

Het eerste deel begint in het Duitse Frankfurt, in 1812, waar de patriarch van de Rothschild-familie, Amshel, omgeven door Joodse symbolen op zijn sterfbed ligt. Amshels vijf zonen krijgen instructies om Europa door middel van oorlogen te vernietigen.

Later in de eerste aflevering (we leven inmiddels in 1894) geeft de ‘Joodse regering’ opdracht tot moord op tsaar Alexander III. Een maand nadat de tsaar door rabbijn Admor Shilotka is vergiftigd duikt Alfred Dreyfus op, die opdracht krijgt de Franse regering te infiltreren. In werkelijkheid was Dreyfus een Joodse officier in het Franse leger, die valselijk van verraad werd beschuldigd. Zijn proces werd verslagen door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl, die zijn conclusies trok uit het Europese antisemitisme en in 1898 de basis legde voor het politieke zionisme.

Al-Shatat bevat alle klassieke antisemitische ingrediënten, inclusief de canard dat Joden verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van besmettelijke ziekten en milieurampen.