Holocaustontkennende bisschop negeert rechtbank

De Britse Holocaustontkenner bisschop Richard Williamson blijft weg bij het proces dat vandaag tegen hem start in het Duitse Regensburg. Williamson staat terecht wegens zijn uitlatingen voor een Zweedse televisiezender, die ook in Duitsland zijn uitgezonden. Hij ontkende het bestaan van gaskamers. Volgens hem zijn er “maar” 300.000 Joden omgekomen. Het ontkennen van de Sjoa is in Duitsland strafbaar.

 Dit is de tweede keer dat Williamson een rechtbank aan zijn laars lapt. Hij staat nu terecht omdat hij een boete  van 12.000 euro, die hem als schikking door een rechtbank was opgelegd, gewoon niet heeft betaald.  

Volgens berichten in katholieke media zou de St.-Pius X Priesterbroederschap, waartoe Williamson behoort, hem een spreekverbod hebben opgelegd. 
 
Williamson is, met drie andere bisschoppen van deze niet door het Vaticaan erkende broederschap, in  1988 geexcommuniceerd. Zij waren zonder toestemming van de toenmalige Paus tot bisschop gewijd. 
 
Maar in januari 2009 bleek dat de huidige Paus Benedictus XVI vlak na Williamsons omstreden interview die excommunicatie ongedaan had gemaakt, Dat leidde tot zo veel commotie en kritiek op deze Paus, dat het Vaticaan eiste dat Williamson publiekelijk en onomwonden afstand zou nemen van zijn uitspraken. Dat heeft Williamson nog steeds niet gedaan.