Holocaustontkenning uitgelegd door professor Lipstadt

Vertaling:

Holocaustontkenning is een vorm van antisemitisme. De enige reden om de Holocaust te ontkennen, is om antisemitisme in te prenten en te bevorderen. De Holocaust heeft de twijfelachtige eer de best gedocumenteerde genocide ter wereld te zijn. Dus voor iedereen die het niet gelooft, moet aankomen met een vooringenomen idee.

Holocaustontkenning neemt verschillende vormen aan, en ik onderscheid in hardcore ontkenning van Holocaust, en softcore ontkenning van de Holocaust. Hardcore ontkenning van de Holocaust is het argument van ontkenners dat er geen gepland, gecentraliseerd programma van vernietiging van de joden door de nazi’s was. Dat dit hele idee van het elimineren van de Joden van het Europese continent en daarbuiten nooit heeft plaatsgevonden.

Als je hen zou vragen: “Waarom zouden de Joden deze mythe verzinnen?”, Is het antwoord dat ze het deden voor financieel gewin en om de sympathie van de wereld te krijgen om een staat te krijgen. Dat op zich maakt de ontkenning van de Holocaust een vorm van antisemitisme, omdat de redenering die ze geven, om geld te krijgen en om een staat te krijgen, natuurlijk centraal staat in de stereotypen die samenhangen met antisemitisme.

Maar softcore ontkenning ontkent de Holocaust niet. Er zijn mensen die zeggen: “natuurlijk heeft de Holocaust plaatsgevonden, maar waren het echt zes miljoen? Natuurlijk is de Holocaust gebeurd, maar waren er echt gaskamers?”  Ik denk dat elk nadenkend persoon vandaag weet dat dat een belachelijke zaak is.

Ten eerste,  als de ontkenners gelijk hebben, wie hebben dan ongelijk? Nou, zeker alle overlevenden. Je hebt de omstanders, maar bovenal heb je de daders. Wat ze zeiden was: “Ik heb het niet gedaan. Ik volgde alleen bevelen op.”Dus ze hadden verschillende excuses, maar ze zeiden nooit dat het niet is gebeurd.

Het publiek bestaat vaak uit antisemieten die hun gevoelens bevestigd willen zien. Of mensen die misschien geen openlijke antisemieten zijn, maar op een of andere manier zich ongemakkelijk voelen bij het idee van jood als slachtoffer.

Dit is een aanval op de samenleving als geheel. In bijna elke samenleving, waar ze eerst Joden hebben achtervolgd, zijn ze daarna andere mensen achterna gegaan. Vooroordelen moeten worden bestreden, en onder die vooroordelen moet antisemitisme worden bestreden.