Human Rights Watch: Iran executeert kinderen

De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft Iran opgeroepen een eind te maken aan het executeren van minderjarigen. Volgens HRW is Iran wereldleider in die praktijk. Sinds het begin van 2004 zijn tenminste 17 minderjarige wetsovertreders met de dood bestraft, waarvan twee in dit jaar, drie in 2004, acht in 2005 en vier in 2006. Het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen is een schending van internationale verdragen waarbij Iran partij is.

De oproep van HRW kwam aan de vooravond van de aangekondigde executie, door steniging in de Iraanse stad Takistan. Het betreft de ouders van een onwettig kind. Dat werd elf jaar geleden geboren en de ouders hebben sindsdien gevangen gezeten, in afwachting van uitvoering van het doodvonnis. Dat zou afgelopen vrijdag in het openbaar worden voltrokken: door het tot hun middel ingraven van de veroordeelden en het naar hen gooien van stenen. Daarvoor is de bevolking uitgenodigd. Een rechter dient de eerste steen te gooien. Nog negen andere Iraniërs zitten vast in afwachting van steniging.

Een andere veel gebruikte executiemethode is het op openbare plekken, zoals markpleinen, aan hoogwerkers ophangen van terdoodveroordeelden.

De doodstraf wordt in Iran onder andere opgelegd aan praktiserende homoseksuelen.

Europese manifestatie tegen het Iraanse mullah-regime

Op zaterdag 30 juni komen de Iraniërs in ballingschap in Parijs bijeen om te protesteren tegen de repressie van het mullah-regime in Teheran. De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een tentoonstelling, om 16.00 uur begint een congres dat wordt afgesloten met een concert. Het programma eindigt om circa 19.00 uur.

Demonstranten kunnen gebruik maken van georganiseerd vervoer vanuit Nederland. Voor informatie over de reis, accomodatie en het programma kan contact worden opgenomen via 06-24501705 en 06-47063124. Aanmeldingen en vragen kunnen ook per e-mail worden gedaan/gesteld via30juni2007nl@live.nl

Op de bijeenkomst zal ook worden geëist dat de Volksmujahedin, de belangrijkste Iraanse verzetsbeweging, van de Europese lijst met terroristische organisaties wordt gehaald. De Europese rechter heeft geoordeeld dat de Volksmujahedin ten onrechte op de lijst zijn geplaatst. Er is echter een uitspraak van de Britse rechter noodzakelijk om dat te kunnen terugdraaien, omdat Londen indertijd de Mujahedin als terroristische organisatie heeft aangemerkt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Verhagen op 15 juni aan de Tweede Kamer bericht. Voor zover bekend hebben de Mujahedin zich de afgelopen tien jaar niet meer van als terrorisme te kwaliferen geweld bediend.