IDF sloopt bedoeïenenkamp op militair oefenterrein

Het Israelische leger heeft dinsdag een bedoeïenenkamp gesloopt op een militair oefenterrein in de Jordaanvallei. De Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT) van het Israelische leger berichtte “7 tenten en 8  illegaal gebouwde stallen” verwijderd te hebben van een oefenterrein bij Khirbet al-Humsa, nabij het plaatsje Tubas. Volgens mensenrechtenorganisatie B’Teselem zijn 76 inwoners van het kamp dakloos geworden. De inwoners hadden in 2019 een hoger beroep bij het Israelische Hooggerechtshof verloren.

Inwoners van het kamp klaagden over een “groot onrecht”: zij zouden al sinds 1967 hun kamp er hebben opgeslagen. “In het verleden kwamen ze wel eens een paar gebouwen slopen, maar nu is het het hele dorp.” De Internationale Rode Halve Maan heeft noodgebouwen en tenten voor de bedoeïenen neergezet naast de gesloopte bouwwerken, en chemische toiletten en zonnepanelen.

Inwoners van bedoeïenenkamp Khirbet al-Humsa verzamelen hun bezittingen na de sloop van hun kamp (AFP)

Sloop goedgekeurd door Hooggerechtshof

Volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof was de sloop van het kamp legaal, aangezien het om ‘indringers op het terrein zonder eigenaarsrechten’ zou gaan, in tegenstelling tot permanente bewoners, die rechtsbescherming genieten als zij hun eigendomsrechten in een militair oefengebied kunnen aantonen en een bouwvergunning hebben. Dit was bij de inwoners van Khirbet al-Humsa niet aan de orde: “De bouw in het gebied vond plaats zonder vergunning en is illegaal.” De veiligheid van bewoners van het kamp zou met sloop gediend zijn, gegeven de militaire oefeningen die eromheen regelmatig plaatsvinden, waarbij met scherpe munitie geschoten wordt – zo stelt het hof.

Het zou gaan om de grootste sloop van een bedoeïenenkamp in jaren. De IDF gebruikt het oefenterrein rondom Khirbet al-Humsa al sinds 1972, waarbij inwoners telkens ontruimd werden bij grootschalige oefeningen. De locatie in de strategisch gelegen Jordaanvallei wordt gezien als onmisbaar voor oefeningen van de IDF om de vallei te verdedigen.

Sloop van illegale bouwsels en bedoeïenennederzettingen heeft vaker geleid tot grote maatschappelijke en juridische conflicten tussen de Israelische overheid en de bouwers en bewoners van de illegale kampen. In 2018 oordeelde het Hooggerechtshof dat het kamp Khan a-Ahmar gesloopt mocht worden, maar deze sloop is voor onbepaalde tijd uitgesteld na de daarop volgende serie Israelische verkiezingen.