Inschrijving 2016 gestart: CIDI-Collegereeks Israels buitenlandpolitiek

CIDI-college-2016Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. De colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De reeks bestaat uit elf colleges. De docenten/sprekers zijn merendeels academici (hoogleraren en universitair docenten) verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De docenten/sprekers bepalen zelf de inhoud van hun colleges. De reeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders. Een reader met de belangrijkste historische documenten (VN-resoluties, vredesverdragen e.d.) zal beschikbaar zijn vanaf het eerste college.

Universiteiten kennen al 28 jaar studiepunten toe aan studenten die deze collegereeks volgen en afsluiten met een paper. Regel dit zelf met je universiteit. Mocht de universiteit of hogeschool van de student wensen dat CIDI het paper van de student zal beoordelen dan is dit altijd mogelijk. De onderwerpen van de reeks zijn ook dit jaar weer divers en zullen toegelicht worden door academici en deskundigen op gebied van het Midden-Oosten:

 • Historische ontwikkelingen sinds de stichting van de staat Israel
 • Historische achtergrond van de staat Israel
 • Grensoverschrijdende dilemma’s. Vredesmachten in het Midden Oosten
 • Israel en het internationaal recht
 • Europa en Israel
 • De waterproblematiek in het Midden-Oosten en de betekenis ervan voor het Vredesproces
 • Nederland en Israel
 • Amerika en Israel
 • Het Israelisch-Palestijns conflict en het conflict en het Iraanse nucleaire programma: de internationale context
 • Voorbij de Arabsche lente
 • Het Israelisch beleid ten aanzien van vredesopties

Interesse? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar cidi@cidi.nl, of bel naar 070 364 68 62.

Bekijk hier het hele pogramma