Internationale vrouwendag: één op de drie managers in Israel een vrouw

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 8 mrt 2019 STATISTIEK

Bijna 60% van de Israelische vrouwen in de leeftijden 15-64 heeft een baan (bij de mannen is het ruim 68%). 4% is geregistreerd als werkzoekende, evenveel als bij mannen. Dit staat in een rapport van de Israelische CBS dat ter gelegenheid van internationale vrouwendag is gepubliceerd. Bijna 70% van de werkende vrouwen in Israel heeft een voltijdbaan (35 uur of meer); bij de mannen is dit 87%.  90% van de werkende vrouwen werkt in loondienst; 8,8% – 165.000 vrouwen – is ZZP’er.

Het percentage vrouwen in het bezit van een rijbewijs

Israelische vrouwen hebben een lange levensverwachting: 84,6 jaar; De leeftijdsverwachting van Israelische mannen is lager, 80,7 jaar.
44% van de volwassen vrouwen heeft een rijbewijs; bij de Joodse vrouwen is dit aandeel 45%, tegen 38% in de Arabische sector. In de leeftijdcategorie 25-34 is het respectievelijk 47% en 44%. Slechts 2% van de Israeli’s met een rijbewijs voor taxi, vrachtwagen of bus is vrouw.

Israelische meisjes doen het beter op school dan jongens; In 2017 kreeg 70.9% van de meisjes een diploma. Bij de jongens was dit maar 59.2%. Het aandeel vrouwen op de universiteiten was in dat jaar 59%. In 1970 was het aandeel vrouwen nog slechts 43,3%. In technische MBO- en HBO-opleidingen is één op de drie studenten vrouw. In het criminele circuit is het aandeel vrouwen zeer laag: slechts 7,5% van de  aangeklaagden in (straf) rechtszaken in 2016 was vrouw.

Van de werkende moeders heeft zeventig procent een voltijdbaan. De participatie in de arbeidsmarkt van alleenstaande moeders is zeer hoog – 83,6%. De gemiddelde leeftijd bij vrouwen voor het baren van haar eerste kind was in 2017 27,6; in 2006 was de gemiddelde leeftijd 26,8.

In Israel is één op de drie managers een vrouw. In de hightech industrie werkten in 2018 109.400 vrouwen, dat is 34% van alle high-tech medewerkers. Ruim één derde van de werkende vrouwen heeft een traditioneel vrouwenberoep, zoals huishouden, verpleging, leerkracht, maatschappelijk werkster, secretarieel werk en meer. In dergelijke beroepen is 80% vrouw. Een grote inhaalslag is nodig in de sport. Slechts 21,1% van de sporters in Israel is vrouw. Bridge is de populairste sport bij vrouwen.

Ook in Israel verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen – 8.188 Sjekkel tegenover 11.928 Sjekkel voor mannen per maand. Na correctie in de berekening (waarbij alle andere factoren, zoals het aantal gewerkte uren), komt het verschil op 15,8%. Dit is een verbetering in vergelijking met voorgaande jaren – toen was het nog 18%. Toch geeft 90% van de werkende vrouwen aan tevreden te zijn met haar baan. 56% is tevreden met haar salaris.