I&O Research: meerderheid Nederlanders zien Israel als apartheidsstaat en veroordelen nederzettingen

Uit een opinieonderzoek van het I&O Research, in opdracht van Pax, blijkt dat maar een klein deel van de Nederlanders kennis heeft over het Israel-Palestijnen conflict. Tegelijkertijd hebben zij er wel een sterke mening over. Hun standpunten hangen vaak samen met hun politieke affiniteit.

De Klaagmuur met de Rotskoepel op de achtergrond

Kennis over het Israel-Palestijnen conflict

Slechts 16 procent van de ondervraagden zegt veel van het Israel-Palestijnen conflict te weten. 66 procent zegt hier “een beetje” vanaf te weten, terwijl 17 procent verklaard hier geen kennis van te hebben.

Wie houden Nederlanders verantwoordelijk?

De respondenten werden gevraagd naar hun oordeel over de verantwoordelijkheid voor het voortduren van het conflict. Zij mochten hun mening geven over drie partijen: Israel, de Palestijnse Autoriteit (PA) in de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook. De meesten zien problemen met alle drie de partijen, maar in verschillende mate. Zo zegt 61 procent van de ondervraagden dat dit aan Israel ligt, terwijl 60 procent de rol van Hamas als boosdoener zien. 43 procent van de ondervraagden vindt dat de PA verantwoordelijkheid draagt voor het conflict.  

De mening van de ondervraagden blijkt sterk samen te hangen met hun politieke voorkeur. Van de Nederlanders die links-progressief stemmen, houdt 77 procent Israel verantwoordelijk voor het aanhoudende conflict. Bij Nederlanders die centrumrechts  en rechts-conservatief stemmen is het percentage respectievelijk 52 en 37. Zij leggen in grotere mate de verantwoordelijk eerder bij Hamas (resp. 74, 79 procent). Zeer opvallend is de milde houding van linkse stemmers tegenover Hamas. Vooral omdat Hamas door de Europese Unie is bestempeld als terreurorganisatie. Deze Moslimbroederorganisatie is zeer totalitair en onverdraagzaam tegenover alles wat niet moslim is, schendt vrouwenrechten en is absoluut intolerant tegen andere religieuze groeperingen en LGBT+’ers.

(Bron: I&O Research: Meerderheid Nederlanders: Israël moet stoppen met bouwen nederzettingen)

Israel wordt het volgende aangerekend: gebruik van “disproportioneel” geweld, gebrek aan intentie tot vrede, Palestijnen onderdrukking en het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De respondenten verwijten Hamas van terrorisme/extremisme, het provoceren en ontkennen van het bestaansrecht van Israel, maar ook het weigeren tot compromissen.

Veroordelen de bouw van nederzettingen

De bouw en het uitbreiden van nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever wordt door 56 procent van de ondervraagden veroordeelt. Zij vinden dat Israel daarmee moet stoppen. Slechts 6 procent is het daar niet mee eens, terwijl 19 procent hier geen mening over heeft. Als de bouw van nederzettingen doorgaat, vindt 38 procent van de ondervraagden dat Nederland sancties tegen Israel moet opleggen. Bovendien is 51 procent het “ermee eens” dat Israel een apartheidsstaat is.

Mensenrechtenschending

57 procent van de deelnemers zegt dat de Nederlandse regering zich actiever moet uitspreken tegen mensenrechtenschendingen door Hamas. 54 procent vindt dat de Nederlandse regering zich moet uitspreken tegen Israel.

Het hele rapport van I&O Research kunt u hier lezen.