Iran verdubbelt aantal troepen aan Israelische grens

Iraanse troepen aan de Israelische grens in Syrië zijn ten opzichte van 2018 ruim verdubbeld volgens het Syrische Jusoor Research Institute. Hierbij gaat het ook om pro-Iraanse milities en het Libanese Hezbollah. In 2018 waren er 40 bases, terwijl dat er nu 88 zijn. Daarmee ligt het zwaartepunt van de Iraanse aanwezigheid in Syrië in het zuiden van het land, nabij Israel.

Bron: Jusoor.co

De aanwezigheid van Iran in Syrië was al bekend, maar dit onderzoek laat zien hoezeer Iran zich inmiddels heeft ingegraven. Het onderzoek is gedaan door  Jusoor for Studies. Het instituut geldt als betrouwbare bron over Syrië dankzij een onafhankelijke positie en goed ingevoerde Syrische onderzoekers, die hun werk kunnen voortzetten in Istanbul, waar het instituut kantoor houdt. 

Bron: Jusoor.co

De resultaten zijn opvallend, juist omdat de Verenigde Staten, Rusland, Jordanië en Israel twee jaar geleden een overeenkomst tekenden waarbij het streven was om de aanwezigheid van ‘Iran Backed Troops‘ terug te dringen. In plaats daarvan, aldus het rapport, werken de Syrische troepen van president Bashar Assad en de Iraanse troepen van Ayatollah Khamenei uitstekend samen en staan ze gereed om een toekomstige confrontatie met Israel aan te gaan. De Iraanse troepen mogen aanwezig zijn op die posities, omdat Iran toezegt lokaal verzet te breken. 

Bron: Jsoor.co

Nog altijd chaos in Syrië?

In Syrië is de situatie voor buitenstaanders al sinds de revolutie nauwelijks te overzien, ook nu is het niet gemakkelijk. Met ‘Iran Backed Troops‘ doelt het rapport op troepen uit – in de eerste plaats – Libanon (namelijk Hezbollah), maar ook uit Afghanistan, Pakistan en Irak. Wie het commando voert, is echter wel duidelijk: de Iraanse Revolutionaire Garde. Om de Iraanse aanwezigheid te maskeren dragen zij frequent de uniformen van Syrische officiers. Zo lijkt het chaos, maar heerst er in Syrië een orde die we niet goed begrijpen.

Aanvallen van IDF in Syrië

Bovenstaande verklaart waarom Israel geen passieve houding aanneemt ten opzichte van het conflict in Syrië. Iran ziet Israel nog altijd als ‘de duivel’ en is net zo antisemitisch als Hezbollah en Hamas. Vanwege de steeds sterker wordende posities van pro-Iran strijders, roert Israel zich met name in de lucht. Dit onderzoek van hetzelfde instituut laat zien waar Israel heeft toegeslagen. 

Bron: Jusoor.co

Hieruit is op te maken dat IDF, het Israelische leger, zich vooral richt op het zuiden en verder in Syrië gebied van SDF (Syrian Democratic Forces) en FSA (Free Syrian Army) praktisch met rust laat. Israelische strijdkrachten voerden meer dan 80 aanvallen uit op verschillende doelen. 90% van die aanvallen was via de lucht. Terwijl IDF meer aanvallen uitvoert op de troepen van Assad, zijn de aanvallen op de pro-Iraanse milities dodelijker.