Iran voert steun op aan Hamas en Hezbollah

Iran voert de militaire steun aan zowel Hezbollah als Hamas op. Dat blijkt volgens het Duitse opinieblad Der Spiegel uit een geheim rapport van de Israëlische inlichtingendiensten. Een 20-pagina’s tellend dossier meldt dat Iran “haar operatieve steun aan de Palestijnse terreurgroepen heeft opgehoogd”, aldus het Duitse blad.

De militaire steun wordt geleverd in de vorm van wapens, munitie en geld. Ook worden terroristen opgeleid en getraind. De bevindingen vanandere inlichtingendiensten in het Midden-Oosten zouden de conclusiesvan het Israëlische rapport bevestigen.

De wapenleveringen omvatten ook mortiergranaten en anti-tankraketten zoals RAAD-raketten, die zijn vervaardigd in Iran. Ze zoudenworden aangevoerd via land, zee en luchtruim. Volgens het rapport  posten Iraanse agenten langs de smokkelroutes om te zorgen voor eenvlotte levering. 

Der Spiegel wijst op de toenemende invloed van Khaled Mashaal, diewordt gezien als het verlengstuk van Teheran binnen Hamas. De chef vanhet ‘politbureau’ woont in ballingschap in Damascus, maar de afgelopenmaanden is hij vaak op reis, met Iran als een van de belangrijkstebestemmingen. Veel Fatah-functionarissen, zoals Ibrahim Abu al-Nashauit Gaza Stad,  zijn ervan overtuigd dat de recente besprekingen overtoenadering tussen Fatah en Hamas zijn vastgelopen door toedoen vaIran. Al-Nasha kent Mashaal al meer dan 30 jaar.

De Fatah-veteraan verklaart Mashaals weerstand tegen verzoeningtussen de Palestijnse facties door te wrijven met zijn duim enwijsvinger. Hij gaat ervan uit dat Iran de Hamas-leider heeft betaaldvoor  zijn harde standpunt. 

Overigens zijn de gesprekken tussen Fatah en Hamas woensdag weervoorzichtig hervat. Dat heeft alles te maken met de bijeenkomst van de Arabische Liga, die maandag in Qatar begon. Het conflict tussen Hamasen Fatah is een belangrijk punt op de agenda.