Islamitische conferentie streeft naar nieuwe VN-resoluite ‘Zionisme is Racisme’

Extremisten steunen intifada, Islamitische conferentie streeft naar nieuwe VN-resoluite ‘Zionisme is Racisme’

Iran heeft zich grotendeels verlost uit haar politieke isolement. In het Westen werd het land verguisd wegens steun aan het internationaal terrorisme, de ontwikkeling van niet-conventionele wapensystemen en het doodvonnis voor de schrijver Salman Rushdie. In veel Arabische staten, met name in Egypte en de Golfstaten, werd Teheran gevreesd wegens pogingen de Islamitische revolutie te exporteren en de regerende regimes ten val te brengen.

De Iraanse politiek is ongewijzigd, maar het isolement heeft niettemin plaatsgemaakt voor een detente, vooral door toedoen van de Europese grootmachten Frankrijk, Duitsland en Italië. De redenen daarvoor zijn zowel van economische als van politieke aard, zoals de aarzelende sociaal-politieke hervormingen in Iran, de groeiende regionale invloed van Teheran en de noodzaak tot ‘containment’ van Irak. Ook de Iraanse relaties met de Golfstaten en Egypte zijn de laatste tijd sterk verbeterd.

Als om de nieuwe situatie te onderstrepen, organiseerde het Iraanse parlement op 24 en 25 april de Tweede Internationale Conferentie voor Steun aan de Intifada van de Palestijnse Natie. Het door grotendeels door de westerse media genegeerde evenement werd bijgewoond door regeringsfunctionarissen, parlementaire delegaties en geestelijken uit meer dan dertig landen, en door leiders van Islamitische terreurbewegingen, zoals Hezbollah, Hamas, de Islamitische Jihad en onderdelen van Arafats PLO. De Palestijnse leider liet zich vertegenwoordigen door de voorzitter van het Palestijnse Nationale Raad en de extremistische Moefti van Jeruzalem, Ikrima Sabri. Ook gematigde Arabische landen, zoals Marokko, Saoedie-Arabië en de Golfstaten, alsmede Jordanië en Egypte stuurden delegaties.

Op 26 april verscheen via het Iraanse staatspersbureau IRNA het volgende bericht over de conferentie. “De tweedaagse conferentie was gericht op het helpen samenbrengen van financiële en andere steun voor de Palestijnse zaak en om een nieuwe impuls te geven aan de compromisloze politiek met Israel. Iran heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de vernietiging van Israel als de enige oplossing voor het Midden-Oostenconflict”, aldus het persbureau. Washington veroordeelde de conferentie als een terroristisch evenement, hetgeen vanuit Teheran werd gepareerd met de beschuldiging dat de VS en het door Washington gesteunde “zionistische regime” zelf terroristische organisaties zijn. 

De extremistische Iraanse standpunten werden door veel delegatieleden openlijk onderschreven en bekrachtigd in de slotverklaring.
De Iraanse hoogleraar Said Khaled al-Hassan – “Eerst moeten de Palestijnen naar hun thuisland terugkeren, zodat Israel ophoudt te bestaan. Israël is er bijna geweest en de zionistische leiders weten dat heel goed. Het is slechts een kwestie van tijd”

De Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei – “Er zijn bewijzen dat de zionisten hechte banden hadden met de nazi’s en dat zij de statistieken over Joodse slachtoffers hebben overdreven. (…) Het Israelische regime verrot van binnenuit en de nieuwe generatie Israeli’s is niet langer gemotiveerd het [land] te verdedigen.”

De Saoedische parlementsvoorzitter sjeik Mohammed ibn Ibrahim Al-Jubair – “Het Israelische bezettingsregime is de vijand van onze religie en identiteit en daar moeten wij eensgezind tegen optreden”

Ibrahim Ibrahim, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het Zuid-Afrikaanse parlement – “De intifada moet voortduren (…) en leiden tot de volledige terugtrekking van de Israëli’s uit geheel Palestina”

De rooms-katholieke aartsbisschop Hillarion Cappuci, in 1976 in Israël veroordeeld wegens wapensmokkel voor terreurorganisaties – “Wat met macht is genomen moet met machtsmiddelen worden teruggenomen. Macht is niet het bezit van wapens. Een sterke macht wordt gevormd door eenheid en samenwerking. De economie van Palestina moet worden versterkt, teneinde de Palestijnen ervan te weerhouden de economie van de vijand te versterken”

Abdullah Ramadan Shalah, leider van de Islamitische Jihad – “Wij zullen onze strijd tegen Israël voortzetten tot wij erin slagen het barbaarse regime op zijn knieën te brengen, ook al duurt dat een eeuw”

In de slotverklaring van de conferentie wordt het zionisme onwettig verklaard en Israel met vernietiging gedreigd. In punt 4 wordt aangekondigd dat de Islamitische wereld zal gaan werken aan een nieuwe VN-resolutie waarin zionisme wordt gelijkgesteld aan racisme (dat gebeurde eerder in 1975). Punt 5: “De Conferentie benadrukt dat de deelnemers geloven dat de zionisten geen recht hebben op en geen legitimiteit hebben in de bezette gebieden” [een directe oproep tot opheffing van de Joodse staat].

Van 8 tot 15 mei vindt in Teheran de International Tehran Bookfair plaats. Er zullen 480 buitenlandse uitgevers gaan deelnemen, waaronder Italiaanse en Franse.