Israel en de EU nader tot elkaar

Israel en de Europese Unie lijken hun geschil over het specificeren van producten uit Israel en de bezette gebieden bij te leggen. In juni van dit jaar dreigde de EU Israelische producten uit de Joodse nederzettingen op de Westoever, de Golan en Gaza en uit Oost-Jeruzalem te boycotten indien de herkomst van deze goederen niet nader gespecificeerd zou worden. Noch de EU, noch Israel willen het geschil laten escaleren.

De EU heeft laten weten de preferentiële status van de goederen uit de bezette gebieden te handhaven, indien Israel zijn verzet tegen een handelsovereenkomst tussen de EU en de Palestijnen opgeeft. Ook eist de EU dat Israel de bureacratische drempels waarmee de im- en export naar en van de Palestijnse gebieden telkens wordt geconfronteerd uit de weg ruimt. Israel had bezwaren tegen de Europees-Palestijnse handelsovereenkomst omdat hierin geen rekening was gehouden met het handelsverdrag dat Israel zelf met de Palestijnen in 1994 in Parijs heeft gesloten. Bovendien zouden in de overeenkomst de grenzen van het Palestijnse gebied zijn gedefinieerd en dat zou al een oordeel inhouden over de uitkomst van de onderhandelingen over de definitieve status van het gebied.

Het bijleggen van het geschil is niet alleen belangrijk voor de verhouding tussen Israel en de EU, maar is ook van belang voor de realisering van de Europese plannen in 2010 van het gehele Middellandse-Zeebekken een vrijhandelszone te maken.