Israel en PA gaan samenwerken

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 3 aug 2012 PA PALESTIJNEN

Israel heeft deze week stappen ondernomen om de economie in de PA te stimuleren. Israel zal de Palestijnen helpen met het bouwen van pijpleidingen voor doorvoer van petroleum producten.

Ook zullen maatregelen worden genomen om de doorgang van goederen naar de Westelijke Joradaanoever te vergemakkelijken. Ook zal Israel de PA gaan ondersteunen in de professionalisering van het belastingstelsel en hoe het de inning van belastingen kan afdwingen.

De Israelische minister van Financiën Steinitz en PA premier Fayyad tekenden hierop een overeenkomst om het voornemen voor dit stimuleringspakket te bevestigen. Uit de persverklaring van het Israelische ministerie van Financiën blijkt dat premier Fayyad na de ondertekening zei: “Ik ben er zeker van dat de afgesproken regelingen de PA economie zullen versterken.” Ook gaf de PA premier aan dat hij dankzij deze economische samenwerking zal leiden tot nauwere banden met Israel. Fayyad sloot zijn toespraak af met het uitspreken van zijn waardering voor de inzet van de Israelische premier Netanyahu.

De Israelische minister Steinitz nam hierop het woord en zei: “Dit is een belangrijke stap in het versterken van de economische banden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit”. Steinitz ging dieper in op de voordelen die hij ziet voor de PA in de getroffen regeling zoals, de strijd tegen belastingontduiking, correcte belastinginning en bij het verminderen van de illegale handel. Ook Steinitz dankt de Israelische premier voor zijn “niet aflatende steun” binnen dit proces.

Premier Netanyahu bleek verheugd met het behaalde resultaat en gaf aan dat de getroffen regeling past binnen het beleid van Israel om de Palestijnse maatschappij te ondersteunen en de versterking van haar economie. De premier sprak zijn hoop uit dat deze samenwerking zal leiden tot verbetering van de betrekkingen tussen de partijen en uiteindelijk samenwerking op andere gebieden.

Bron: Persverklaring Israelisch ministerie van Financiën