Israël hoofdonderwerp bij moties begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

Afgaande op de moties, was Israël het hoofdonderwerp bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Niet minder dan acht van de vijfentwintig voorstellen hebben betrekking op de Joodse staat. Twee van die ingediende moties zijn aangenomen.

De behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken vond in dezelfde week plaats als toen er vanuit Gaza honderden raketten op Israël werden afgevuurd. Verschillende Kamerleden hadden hier dan ook aandacht voor, en minister Blok liet weten dat Nederland de raketbeschietingen veroordeelt

Daarnaast noemden meerdere buitenlandwoordvoerders het recente oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat producten uit Israëlische nederzettingen een aparte etikettering moeten krijgen. Zowel Voordewind (CU) als Van der Staaij (SGP) dienden hierover dan ook een motie in. Het voorstel van Voordewind, dat oproept tot het etiketteren van producten uit alle bezette gebieden, wist een meerderheid te behalen.

De motie van Voordewind is een parafrasering van een in 2016 aangenomen motie van Ten Broeke (VVD) en Van Bommel (SP). Toen werd de regering ook al opgeroepen in EU-verband steun te zoeken voor een consequent etiketteringsbeleid, om een dubbele standaard ten aanzien van Israël tegen te gaan. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Koenders liet in een Kamerbrief echter weten dat voor het als zodanig labelen van producten uit alle bezette gebieden geen animo te vinden was onder de andere EU-lidstaten. Daarom ontraadde de huidige minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dan ook de motie van Voordewind. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat echter niet mee in de redenering van Blok en heeft voor het voorstel van het CU-Kamerlid gestemd. Opvallend is de tegenstem van SP, terwijl de motie uit 2016 nog wel op steun van de socialisten kon rekenen en zelfs mede ingediend was door hun toenmalige buitenlandwoordvoerder.

De andere motie die aangenomen is, is van de hand van Van Helvert (CDA) over het Midden-Oosten Vredesproces. In de tekst van de CDA-buitenlandwoordvoerder wordt de regering tot verschillende acties in EU-samenwerkingsverband opgeroepen ten behoeve van “behoud en verwezenlijking van de tweestatenoplossing”. Zo moet de regering “alle mogelijke druk” inzetten
om het geweld te laten stoppen, Israël aanspreken op nederzettingenuitbreidingen, de Palestijnen aanmanen tot democratische verkiezingen en moet de EU meer aandacht geven aan een “autonome economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden”.

Hieronder een overzicht van de moties met betrekking tot Israël die ingediend zijn tijdens de begroting Buitenlandse Zaken. Moties in het groen zijn aangenomen, rode moties zijn verworpen. Bij de partijen betekent groen een voorstem, rood een tegenstem.

Motie van het lid De Roon over geen zitting nemen in de nep-Mensenrechtenraad

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van het lid De Roon over niet langer inzetten op de tweestatenoplossing

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van het lid De Roon over erkennen dat de Golanhoogten onderdeel uitmaken van Israël

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verhuizen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van het lid Van Helvert over inspanningen voor het Midden-Oosten Vredesproces

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van het lid Karabulut over het uitspreken van verontwaardiging over Israëlisch geweld tegen demonstranten in Gaza

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Gewijzigde motie van het lid Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH

 

Motie van het lid Van der Staaij over zich inspannen voor intrekken van de etiketteringsrichtlijn

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

vKA

vH