Israel met Pesach op slot

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 7 apr 2020 CORONAVIRUS ISRAEL PESACH

Israel maakt zich op voor een totale lockdown. Vanaf dinsdagavond om 19 uur, lokale tijd, tot vrijdagochtend gaat Israel ‘op slot’. In deze periode mogen mensen niet hun eigen gemeente verlaten. Inwoners van Jeruzalem mogen zelfs niet zomaar hun stadsdeel uit. Inkopen doen mag tot 14 uur op woensdag, waarna men tot donderdagochtend om 7 uur de eigen woning niet mag verlaten.

Zones Jeruzalem

Een kaart van Jeruzalem van het Israelische Ministerie van Volksgezondheid. De stad is in zeven genummerde zones verdeeld. Inwoners mogen hun eigen zone niet uit.

Zo probeert de Israelische regering ervoor te zorgen dat niemand de regels overtreedt en toch bij een ander de seider gaat vieren. Mensen mogen de Seider alleen vieren met de mensen uit hun eigen huishouden. Tussen 15 uur op woensdag en donderdagochtend mag men zelfs geen gebruik maken van bezorgdiensten of elders eten kopen. De politie zal hier streng op controleren. Vitale beroepen zijn uiteraard uitgesloten van deze regeling.

Levensbelang

De opperrabbijn van Israel, Israel David Lau, steunde de maatregelen: “Je kunt een keer de sjabbat (of een feestdag) niet volgens de regels vieren, om er meerdere in de toekomst wel te kunnen meemaken. Dit is van levensbelang”. Ook vroeg hij aandacht voor al de mensen die juist wel aan het werk zullen zijn, en weg van huis tijdens de viering in zeer besloten kring van de seider morgenavond.

Veel gezinnen gaan de seider virtueel gezamenlijk vieren, gebruikmakend van allerlei virtuele vergaderdiensten. Een aantal rabbijnen gaven zelfs toestemming om de apparaten te gebruiken; zij gaven er wel instructies bij over hoe dat te doen met inachtneming van de regels voor de sabbat en feestdagen, die het normaal gesproken het gebruik van elektrische apparaten verbieden. 

Zelfs het openbaar vervoer wordt stil gelegd – vanaf vanavond 20 uur tot zondagochtend om 8 uur. Lokale en intercity bussen blijven in de garages, de trein rijdt al enkele weken niet meer, en de meeste vluchten die nog uitgevoerd werden zijn geannuleerd. Alleen taxi’s mogen nog rijden, om die personen te mogen vervoeren die uitgezonderd zijn van deze regeling, zoals vitale beroepen en zieken die naar het ziekenhuis moeten.  

Ziekenhuizen en wederopbouw

Ook werkplekken zijn tot vrijdagochtend gesloten, weer met uitzondering van de vitale beroepen, zoals ziekenhuizen en klinieken. De enige verdere uitzondering is de bouw, die in Israel juist doorgaat in deze periode: wegenbouw en andere infrastructuur, en ook woningbouw. Zo hoopt Israel alvast een begin te maken aan de wederopbouw na afloop van de coronapandemie.

Opvallend is dat deze verordening alleen geldt in gemeentes met een Joodse meerderheid; Arabische gemeentes vallen hier dus niet onder. In Jeruzalem gelden deze beperkingen niet bij de Arabische wijken van de stad.

Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren na vrijdagochtend, en welke regels er dan zullen gelden. Met Pesach hebben veel Israeli’s vrij, en gaan ze graag op bezoek bij vrienden en familie. Dat wil de regering nu voorkomen om de besmetting door het Coronavirus beheersbaar te houden.