Israel Nieuwsbrief 11-10-2001

IN ISRAEL / Door: MIKE DURAND / 11 okt 2001 PA

Inhoud 16e jaargang – nummer 15

Commentaar
Tsjecho-Slowakije

Artikelen
Stilte en afwijzing in Islamitische hoofdsteden
Emanuel Sivan: nieuwe fundamentalisten worden nu gekweekt
Zelfmoordjubileum
VVD wil opheldering over terroristen
Vredesprijs voor Gush Shalom
Palestijnse homosexuelen tussen hamer en aambeeld
Palestijnen ontvluchten PA-gebieden
Wake voor ontroerde Israeli’s