Israel Nieuwsbrief 16-1-2004

Inhoud 19e jaargang – nummer 1

Commentaar
Protest tegen Sharon

Artikelen
Tweede Kamer wil verdwenen hulpgelden van Palestijnse Autoriteit terug
Marokkaanse veiligheidsmuur al twee decennia onomstreden
CIDI vraagt Gerechtshof om Openbaar Ministerie te dwingen onderzoek voort te zetten
PA wijst anti-terreur voorwaarden af
Wethouder Frankfurther (D66) boos over schenking van Damsteen aan Arafat
Grondwet Palestijnen noemt sharia als bron wetgeving
Tweede Kamer ziet Hezbollah als terroristische organisatie
Debat over Genève-akkoord in Rode Hoed
Qurei dreigt opnieuw met binationale staat
BAM en Hezbollah