Israel Nieuwsbrief 9-10-2002

IN ISRAEL / Door: MIKE DURAND / 9 okt 2002

Inhoud 17e jaargang – nummer 15

Commentaar
Golfoorlog revisited

Artikelen
VN-resoluties over Irak en Israel zijn niet te vergelijken
Al-Aqsa zamelt geld in tijdens anti-Israel demonstratie
Anti-Israelmoties door grote Kamermeerderheid verworpen
Journaalpresentatrice zette nieuws naar eigen hand
Hezbollah heeft 10.000 raketten
Foute verzending Mabat