Israel pakt begrotingstekort aan

IN ANDER NIEUWS / Door: WEBMASTER / 6 aug 2012 ISRAEL

Minister van Financiën dr. Steinitz bood deze week aan het Israelische kabinet een pakket aan voor het verminderen van het begrotingstekort en hoe Israel het best om kan gaan met de gevolgen van de wereldwijde economische crisis.

Het Israelische kabinet stemde in met verstrekkende maatregelen die iedere Israeli zal raken.

Dr. Steinitz vond het een “moedige en belangrijke stap” van het kabinet en gaf aan dat de maatregelen Israel zullen behoeden voor een economische terugval. Steinitz keek met voldoening terug op twee zware weken van regelmatig overleg met premier Netanyahu en de bewindvoerder van de Bank van Israel professor Fisher. Naar aanleiding van deze gesprekken kwam het ministerie van Financiën met het pakket maatregelen welke het voor Israel mogelijk moeten maken om in 2013 een begrotingstekort van ten hoogste 3% te hebben. De maatregelen zullen overigens niets af mogen doen aan het huidige niveau van economische groei en zijn gericht op behoud van het lage percentage werklozen binnen de Israelische beroepsbevolking.

Enkele maatregelen zijn gericht op het genereren van meer belastinginkomsten. Zo zal per 1 september de BTW stijgen van 16 naar 17%, de inkomstenbelasting zal stijgen voor de hogere inkomens en er zal een werkgeversbelasting vervroegd worden ingevoerd. Tevens blijken grote bedrijven nog ruim 610 miljoen euro open te hebben staan bij de belastingdienst aan achterstallige winstbelasting en zijn de accijnzen op sigaretten en bier inmiddels verhoogd. Ook zullen er over de gehele breedte van het ambtelijke apparaat budgetverlagingen worden doorgevoerd. Het pakket aan maatregelen zal naar verwachting leiden tot extra inkomsten, voor de staat Israel in 2013, ter waarde van ruim 2,9 miljard euro.

Bron: Persverklaring Israelisch ministerie van Financiën